Thông tin về dược liệu

Hội nghị và triển lãm quốc tế lần thứ hai về dược liệu học, hóa thực vật và sản phẩm tự nhiên

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 25 – 27/8/2014 ở DoubleTree tại khách sạn Hilton, Bắc Kinh, Trung Quốc


Hội nghị quốc tế và triển lãm lần thứ hai về dược động học, hóa thực vật và sản phẩm tự nhiên với chủ đề “Thay đổi mô hình nghiên cứu cây thuốc và phát triển sản phẩm tự nhiên” sẽ diễn ra từ ngày 25 – 27/8/2014 ở DoubleTree tại khách sạn Hilton, Bắc Kinh, Trung Quốc. Hội nghị này sẽ là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong công nghiệp và giới học thuật và chia sẻ thông tin khoa học toàn cầu thông qua các bài trình bày chủ đạo, các báo cáo tham luận và báo cáo bằng poster.
Nội dung chính của Hội nghị và triển lãm quốc tế lần thứ hai về Dược liệu học, Hóa thực vật và các sản phẩm tự nhiên bao gồm:
Đánh giá và xác định thành phần hóa thực vật
Các kỹ thuật phân tích trong lĩnh vực Hóa thực vật
Thuốc thảo dược và Bào chế
Thuốc có nguồn gốc tự nhiên
Nghiên cứu độc tính các sản phẩm thực vật
Dược lý học dân tộc
Hóa thực vật và thành phần hóa thực vật
Dược liệu học công nghiệp
Tầm quan trong của các sản phẩm tự nhiên làm thuốc
Thuốc thô và các sản phẩm thực vật
Hệ thống thuốc thảo dược
            Công nghệ sinh học thực vật và nuôi cấy mô 9:47:17 AM

(Nguồn tin: )