Văn bản pháp luật

Thông tư số 13/2021/TTBGĐT ngày 15/4/2021 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng ở Việt Nam

Thông tư số 13/2021/TTBGĐT ngày 15/4/2021 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng ở Việt Nam, nhấn vào đây để tải nội dung chi tiết về.
 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)