Sách hay

CẨM NANG TRA CỨU VÀ NHẬN BIẾT CÁC HỌ THỰC VẬT HẠT KÍN Ở VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Tiến Bân

Năm xuất bản: 1997

Số trang: 532 trang

Tóm tắt nội dung: Cuốn sách giới thiệu 265 họ, khoảng 2300 chi thuộc ngành Hạt kín ở nước ta. Cuốn sách được chia thành 5 chương:

  1. Tóm tắt đặc điểm hình thái các họ cây Hạt kín ở Việt Nam
  2. Khoá định loại các họ cây Hạt kín ở Việt Nam
  3. Bảng tra tên tên các chi theo vần ABC của tên Latinh.
  4. Bảng tra tên các chi theo vần ABC của tên Việt Nam
  5. Bảng tra tên các họ cây Hạt kín ở Việt Nam

Trong cuốn sách, vị trí và khối lượng các họ được thừa nhận theo Hệ thống Takhtajan 1973, một hệ thống tương đối được biết nhiều ở Việt Nam, được đưa vào một số giáo trình giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học từ nhiều năm nay.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)

tResourceLoader>