• Không có ảnh
    Viện Dược liệu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Hội nghị công chức, viên chức năm 2017
    03/01/2018
  • Không có ảnh
    Gặp mặt cán bộ nhân kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017)
    22/12/2017