TIN TỨC-SỰ KIỆN

Hội thảo đánh giá tình hình và bàn giải pháp phát triển dược liệu tại tỉnh Quảng Nam
Chi tiết...
2016-10-27 03:02:34.046

Hoi thao Quang Nam

Viện Dược liệu: Thông báo tuyển hợp đồng
Chi tiết...
2016-10-26 01:38:56.815

tuyen dung hop dong

Dự án phát triển vùng dược liệu bền vững tại Nam Định
Chi tiết...
2016-10-21 09:53:32.71

Du an trong dl o ND

Danh mục các công trình nghiên cứu về cây Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume.) có thể tra cứu ở Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu
Chi tiết...
2016-10-21 09:09:06.17

lan kim tuyen

Viện Dược liệu tiếp đoàn Viện Y dược học cổ truyền - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chi tiết...
2016-10-13 09:07:58.408

Tiep doan Lao