• Không có ảnh
  Viện Dược liệu tổ chức lớp Đào tạo về công tác Bảo tồn nguồn gen cây thuốc
  22/03/2021
 • Không có ảnh
  Viện Dược liệu tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021
  19/03/2021
Lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sỹ (1979-2019)
60 năm thành lập Viện Xem tất cả >>
 • Không có ảnh
  Viện Dược liệu: Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/10/2020
 • Không có ảnh
  Thông báo số 1: Mời tham gia Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/04/2020