TIN TỨC-SỰ KIỆN

Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Y tế
Chi tiết...
2016-08-25 04:27:17.932

Hoi nghi tap huan binh dang gioi

Công đoàn Y tế Việt Nam: Biểu dương 153 gia đình, 185 học sinh tiêu biểu
Chi tiết...
2016-08-25 04:10:46.798

Gia dinh tieu bieu 2016

Viện Dược liệu: Giới thiệu sách mới dùng cho nghiên cứu và đào tạo
Chi tiết...
2016-08-18 07:35:16.444

Sach moi

EU hỗ trợ phát triển bền vững ngành Dược liệu tại Việt Nam
Chi tiết...
2016-08-15 02:10:23.364

EU ptdl

Danh mục các công trình nghiên cứu về cây bạch đồng nữ (Clorodendrum chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen) có thể tra cứu ở Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu
Chi tiết...
2016-08-10 10:25:21.586

Bach dong nu