• Không có ảnh
  Khối Thi đua số 9 thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam ký giao ước thi đua năm 2020
  15/10/2020
 • Không có ảnh
  Viện Dược liệu tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Lĩnh
  15/10/2020
Lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sỹ (1979-2019)
60 năm thành lập Viện Xem tất cả >>
 • Không có ảnh
  Công đoàn cơ sở Viện Dược liệu phát động cuộc thi "Đi bộ vì sức khỏe mỗi người năm 2020" chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  02/01/2020