• Không có ảnh
    Thông tin luận án: “Nghiên cứu phát hiện và xây dựng quy trình phân lập Tetrodotoxin và một số độc tố thần kinh khác từ cá nóc” - NCS.Phùng Minh Dũng
    12/02/2018
  • Không có ảnh
    Viện Dược liệu mời họp mặt xuân Mậu Tuất 2018
    29/01/2018