• Không có ảnh
  Viện Dược liệu quyên góp 1 ngày lương hỗ trợ cán bộ ngành Y tế và động viên gia đình cán bộ Viện trong vùng dịch bị phong tỏa
  08/06/2021
 • Không có ảnh
  Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS. Đoàn Thị Hường về cây thạch tùng đuôi ngựa
  11/05/2021
Lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sỹ (1979-2019)
60 năm thành lập Viện Xem tất cả >>
 • Không có ảnh
  Viện Dược liệu: Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/10/2020
 • Không có ảnh
  Thông báo số 1: Mời tham gia Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/04/2020