• Không có ảnh
    Đoàn Thanh niên Viện Dược liệu nhận Bằng khen của Quận đoàn có thành tích trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
    08/03/2020
  • Không có ảnh
    Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ - Viện Dược liệu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
    06/03/2020
Lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sỹ (1979-2019)