• Không có ảnh
    Khai mạc chương trình Đào tạo “Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên” (GACP – WHO) tại Viện Dược liệu
    29/03/2023
  • Không có ảnh
    Viện Dược liệu: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án và thông tin luận án của NCS. Trần Thị Thùy Linh về nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Tu hùng lai, họ Hoa môi
    29/03/2023