• Không có ảnh
  Viện Dược liệu tổ chức “Lễ tổng kết năm học 2019 - 2020 và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”
  20/11/2020
 • Không có ảnh
  Bắc Giang: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025
  13/11/2020
Lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sỹ (1979-2019)
60 năm thành lập Viện Xem tất cả >>
 • Không có ảnh
  Viện Dược liệu: Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/10/2020
 • Không có ảnh
  Thông báo số 1: Mời tham gia Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/04/2020