• Không có ảnh
    Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế số 4286/QĐ-BYT ngày 04/7/2018 của Bộ Y tế
    11/07/2018
  • Không có ảnh
    Viện Dược liệu tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
    11/07/2018