Giới thiệu

Nội quy thư viện

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:
Điều 1: Tất cả các đối tượng bạn đọc là cán bộ Viện Dược liệu, các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh cũng như các độc giả quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu dược liệu trên toàn quốc đều được tra cứu tài liệu tại Thư viện.
 Điều 2: Độc giả ngoài Viện cần xuất trình chứng minh thư, giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác khi đến Thư viện.
Điều 3: Trang phục nghiêm túc, không hút thuốc, không sử dụng các vật dễ gây cháy nổ trong thư viện,…
II. QUY ĐỊNH TẠI THƯ VIỆN:       
Điều 4: Không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc. Đề nghị không cắt xén, đánh dấu, không làm hư hỏng tài liệu. Đối với bạn đọc là cán bộ ngoài viện, khi muốn sao chép thông tin, tài liệu phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện và phụ trách đơn vị.   
Điều 5: Thực hiện nếp sống văn minh, tránh gây tiếng ồn, xếp lại ghế trước khi rời chỗ   ngồi, để lại sách đúng nơi qui định,…
Điều 6: Đối với cán bộ trong Viện, có thể mượn tài liệu từ 2-7 ngày (đối với các tài liệu không thuộc kho mở). Quá thời hạn quy định, Trung tâm sẽ có các hình thức: nhắc nhở, cảnh cáo, bồi thường thiệt hại…
                                                                      Hà Nội ngày 1 tháng 12 năm 2016
                                                                         Phụ trách Trung tâm TT-TV

(Nguồn tin: )