Sách hay

DẠNG BÀO CHẾ TỪ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM – TẬP 1

Tác giả: Trường Đại học Dược Khoa

Năm xuất bản: 1973

Số trang: 58 trang

Tóm tắt nội dung: Từ ngàn xưa ông cha ta đã và đang sử dụng nhiều loại dược liệu gồm các cây thuốc, động vật dùng làm thuốc và các chế phẩm vô cơ để phòng và chữa bệnh dưới nhiều dạng bào chế khác nhau. Trong giai đoạn từ 1971 – 1976, nhằm kế thừa và phát huy nền y học dân tộc đồng thời dựa trên các thành quả nghiên cứu về dược liệu và các dạng bào chế từ dược liệu của y học các nước tiên tiến, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu các thuốc có tác dụng: kháng sinh, sát trùng, an thần, chống viêm, tim mạch

Trong tập 1 tài liệu này trình bày về các đề tài nghiên cứu như: Các dạng bào chế của lá sen; lá lốt; nghiên cứu dạng bào chế của một số thuốc nam và một số hợp chất tự nhiên có tác dụng kháng sinh: cỏ sữa lớn lá, hoàng đằng…

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)