Sách hay

Giới thiệu sách: CHEMISTRY AND THE LIVING ORGANISM

Tác giả: Molly M.Bloomfield; Lawrence J. Stephens

Năm xuất bản: 1996

Số trang: 320 trang.

Tóm tắt nội dung: Cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề của hoá học và sinh vật sống: Cấu trúc, tính chất, trạng thái của vật chất; cấu trúc và sự kết hợp của các nguyên tử; tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học; hợp chất hữu cơ, các enzyme, vitamin, hormone, … con đường chuyển hoá trong sinh vật sống…Mỗi chương bắt đầu với một bản tóm tắt các khái niệm quan trọng bao trùm và đưa ra thảo luận cho từng chủ đề đồng thời cũng có nhiều câu hỏi tự kiểm tra, để giúp người đọc hiểu được các chủ đề của mình. Câu trả lời cho những vấn đề này được tìm thấy ở cuối mỗi chương.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - thư viện)