Sách hay

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂY THUỐC GIA ĐÌNH (XOA BÓP, DAY ẤN)

Tác giả: Vụ Y học cổ truyền

Năm xuất bản: 1995

Số trang: 111 trang

Tóm tắt nội dung: Để góp phần phổ cập những kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu, Vụ Y học cổ truyền cùng nhà xuất bản Y học tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn “Cây thuốc gia đình” nhằm hướng dẫn cho mọi người, mọi gia đình biết cách trồng trọt, thu hái, chế biến và sử dụng một số cây thuốc trong gia đình để chữa một số bệnh thông thường khi bệnh mới phát sinh. Các cây thuốc đó gồm 3 loại:

  • Cây vừa làm rau ăn vừa làm thuốc
  • Cây vừa làm cảnh vừa làm thuốc
  • Cây vừa ăn quả vừa làm thuốc

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - thư viện)