Sách hay

SÁCH ĐỎ VIỆT NAM

Tác giả: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Năm xuất bản:

Tập 1: 2007

Tập 2: 2007

Số trang:

Tập 1: 515 trang

Tập 2: 611 trang

Tóm tắt nội dung: Sách đỏ Việt Nam được biên soạn nhằm xem xét, đánh giá tình trạng bị đe doạ của các loài động vật, thực vật hoang dã ở nước ta vào thời điểm hiện nay và phân hạng theo các tiêu chuẩn IUCN mới, cũng như cập nhật các dẫn liệu về phân bố, số lượng, sinh học sinh thái các loại mới có được trong giai đoạn vừa qua, từ đó phục vụ có hiệu quả hơn cho hoạt động khai thác, bảo vệ, nghiên cứu, giảng dạy về đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật, môi trường thiên nhiên của nước ta.

Tập 1: Động vật: Đề cập đến các loại động vật gồm: Thú; Chim; Bò sát – Lưỡng cư; Cá nước ngọt; Cá biển; Động vật không xương sống.

Tập 2: Thực vật: Ngành mộc lan; Ngành Thông; Ngành Dương xỉ; Ngành Thông đất; Ngành Rong đỏ; Ngành Rong nâu; Ngành nấm.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)

tResourceLoader>