Sách hay

TẬP ĐƠN THUỐC THẢO MỘC CHỌN LỌC (TẬP 1)

Biên soạn: Sở Y tế Bắc Kinh

Năm xuất bản: 1973

Số trang: 189 trang

Tóm tắt nội dung: Tác phẩm giới thiệu các dạng bào chế dược liệu mà công thức gồm ít bị (trừ vài trường hợp cá biệt). Dược liệu là các vị sẵn có ở địa phương (kể cả nuôi trồng), lâm sàng dùng có hiệu quả tốt.

Sách gồm 2 phần: Phần chính và phụ lục

Phần chính giới thiệu các loại thuốc sắp xếp theo dạng bào chế: Thuốc sắc; Cồn thuốc và rượu thuốc; si rô; Thuốc bột; Thuốc viên hoàn; Thuốc cốm; Viên nén; Thuốc tiêm; Thuốc cao và 10 dạng bào chế khác như: viên nang, thuốc giỏ mũi, thuốc đau mắt, thuốc đạn, thuốc rửa, chè thuốc, hồ thuốc, thuốc đắp nóng.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)