Hướng dẫn tra cứu

Cây lạc tiên (Passiflora foetrida L)

Mục lục tra cứu:

STT

TIÊU ĐỀ

1

Phân lập và thiết lập chất chuẩn vitexin từ cây lạc tiên

2

Khảo sát tác dụng chống stress của cao chiết từ lá và đọt non 

3

Tác dụng trên hệ thần kinh trung ương của các cao chiết từ lá và đọt non lạc tiên tây di thực trồng tại Việt Nam

4

Đánh giá tác dụng an thần, giải lo của bài thuốc “Chè an thần” trên động vật thực nghiệm (“Chè an thần”: lá vông, lạc tiên, thảo quyết minh, bình vôi, long nhãn, lá sen, cúc hoa, …của BV YHCTTW)

5

Các hợp chất dị vòng từ lạc tiên

6

Góp phần nghiên cứu dạng bào chế của cây lạc tiên Passiflora hispida

7

Nghiên cứu các chế phẩm của lạc tiên VN (bước đầu điều tra nguồn nguyên liệu)

8

Nghiên cứu cao lạc tiên bán thành phẩm (ancaloit toàn phần của cao lạc tiên bán thành phẩm là hoạt chất có tác dụng  ngăn cản hoạt động của chuột nhắt do cafein và kéo dài thời gian gây ngủ

9

Space matters: meristem expansion triggers corona formation in Passiflora

10

Passiflora incarnata L. Improves Spatial Memory, Reduces Stress, and Affects Neurotransmission in Rats.

11

Standardized Passiflora incarnata L. Extract Reverts the Analgesia Induced by Alcohol Withdrawal in Rats.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Dược liệu)