Công trình nghiên cứu

Ba kích (Morinda officinalis How)

Trong nhân dân, ba kích được dùng phổ biến làm thuốc bổ, tăng lực

Chi Morinda L. có vài chục loài trên thế giới. Ở Việt Nam hiện đã biết khoảng gần chục loài. Ba kích mới chỉ thấy phân bố ở một số tỉnh trung du và núi thấp phía bắc, bao gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hoà Bình, Hà Tây.
Trong nhân dân, ba kích được dùng phổ biến làm thuốc bổ, tăng lực. Theo tài liệu cổ, ba kích chữa dương uỷ di tinh, phong thấp cước khí, gân cốt yếu mềm, lưng gối mỏi đau...
(Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, Tập I, 101-107)

Mục lục tra cứu tại Thư viện:

STT

TIÊU ĐỀ

1

Một số hợp chất phân lập từ rễ cây ba kích trồng ở tỉnh Quảng Ninh

2

Sử dụng chỉ thị ISSR trong việc đánh giá đa dạng di truyền ở quần thể ba kích tại Quảng Ninh

3

Đánh giá ảnh hưởng của bài thuốc Testin trên hành vi tình dục chuột cống trắng giống đực

4

Xây dựng phương pháp định lượng một số thành phần trong cao đặc bài thuốc Testin bằng HPLC

5

Confocal micro-Raman spectroscopic analysis of the antioxidant protaction mechanism of the oligosaccharides exchacted from Morinda officinalis on human sperm DNA

6

Hai anthranoid phân lập được từ rễ ba kích

7

Nghiên cứu phân tích xác định “vân tay” hóa học của dược liệu bằng kỹ thuật sắc ký lớp mỏng, phục vụ tiêu chuẩn hóa

8

Một số kết quả nghiên cứu bảo tồn cây thuốc có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam

9

Kết quả 10 năm thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ và khai thác nguồn gen cây thuốc Thanh Hóa

10

Chất lượng và thích nghi của đất trồng cạn đối với một số cây dược liệu ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

11

Những kết quả về nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng vườn giống ba kích (Morinda officinalis How) trong mô hình vườn gia đình, vườn trang trại Morinda officinalis

12

Sử dụng công nghệ tế bào thực vật để phục tráng, nhân nhanh và xây dựng hệ thống sản xuất giống ba kích (Morinda officinalis How) và ngưu tất (Achyranthes bidentata Blume.) có chất lượng cao bắt nguồn từ in vitro

13

Nghiên cứu nhân giống ba kích (Morinda officinalis How) in vitro giai đoạn vườn ươm

14

Xây dựng mô hình quản lý chất lượng giống cây thuốc

15

Khả năng chống o xy hoá của polysaccharid chiết từ cây ba kích

16

Ba kích

17

Nghiên cứu xây dựng vùng giống ba kích và xây dựng luận chứng kinh tế trồng ba kích (Morinda officinalis How) trong mô hình vườn gia đình, vườn trang trại

18

Nghiên cứu các biện pháp tăng năng suất hạt giống, tạo giống từ hom thân ba kích và trồng thêm vườn giống ba kích

19

Kỹ thuật trồng ba kích

20

Tác dụng bảo vệ tê bào của hexasaccharid dạng inulin chiết từ cây ba kích (Morinda officinalis How) trên các tế bào PC12 chống lại tổn thương gây bởi corticosteron

21

Đánh giá tác dụng giảm glucose máu và tác dụng chống oxy hoá của ba kích (Morinda officinalis) trên chuột cống trắng bị tiểu đường gây bởi streptozocin

22

Sự ức chế oligosacharid chiết từ cây ba kích (Morinda officinalis) một dược thảo cổ truyền Trung quốc trên sự chết tế bào theo chương trình gây bởi corticosteron ở các tế bào PC12

23

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây ba kích

24

Nghiên cứu trồng ba kích trong mô hình vườn gia đình, vườn trang trại.

25

Kết quả bước đầu nghiên cứu trồng ba kích ở Phú Thọ

26

Nghiên cứu sản xuất giống cây ba kích từ hạt

27

Tác dụng chống trầm uất của các hoạt chất trong rễ ba kích

28

Nghiên cứu sàng lọc tìm cây thuốc và thành phần hoá học có tác dụng kích thích miễn dịch

29

Thành phần hoá học của ba kích

30

Sơ bộ khảo sát một số tính chất của ba kích

31

Góp phần nghiên cứu dược lý và lâm sàng cây ba kích

32

Tác dụng của rượu bổ ba kích đối với người lớn tuổi

33

Khả năng tăng sinh lực của một số cây thuốc

34

Tác dụng của ba kích đối với hoạt động sinh dục của nam giới

35

Góp phần nghiên cứu một số tác dụng dược lý của ba kích

36

Phân bố của ba kích ở miền Bắc VN

37

Một vài đặc điểm hiện tượng học của ba kích

38

Một số dẫn liệu phân loại ba kích VN

39

Bước đầu nghiên cứu trồng cây ba kích  trên diện tích rộng

40

Sơ kết thăm dò gây trồng ba kích

41

Góp phần nghiên cứu phân bố ba kích ở Miền Bắc Việt Nam

42

Sơ bộ phương pháp trồng tái sinh cây ba kích 

43

Sơ đồ phác thảo địa hình và qui luật phân bố cây ba kích, hoàng tinh, đảng sâm, hà thủ ô đỏ ở miền Bắc Việt Nam

Tài liệu toàn văn đọc tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P.Thư viện) 

(Nguồn tin: )