Công trình nghiên cứu

Cây Địa hoàng (Rehmannia glutinosa)

MỤC LỤC TRA CỨU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÁC CÂY THUỐC
TRÊN TẠP CHÍ/HỘI NGHỊ KHOA HỌC/KỶ YẾU CTNCKH
HIỆN CÓ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – VDL


STT

TIÊU ĐỀ

1

Phân lập và xác định nấm nội sinh trong rễ củ địa hoàng

2

Danh mục 730 loài đang được lưu giữ trong hệ thống bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc

3

Ảnh hưởng của stachyose đối với sự mất cân bằng vi sinh vật trong đất trồng rễ địa hoàng Rehmannia glutinosa

4

Ảnh hưởng của cao chiết nước địa hoàng Rehmannia glutinosa đối với việc kháng insulin và sự biểu hiện mRNA và protein của gen resistin ở chuột cống trắng đái thao đường typ 2

5

Bảo tồn đi đôi với khai thác hợp lý và phát triển cây thuốc đảm bảo GACP

6

Tạo củ in vitro cây địa hoàng

7

Hàm lượng sắc tố quang hợp của các nguồn gen địa hoàng khác nhau và quan hệ giữa sắc tố và màu lá

8

Nghiên cứu sự hình thành cơ quan ở phiến lá địa hoàng

9

Xác định bệnh virus hoa lá đốm vàng địa hoàng bằng hiển vi điện tử và nghiên cứu phương pháp nhân giống in vitro cây địa hoàng

 

10

Nghiên cứu biện pháp sản xuất giống địa hoàng có chất lượng cao

11

Xác định virus bệnh hoa lá đốm vàng của cây địa hoàng ở VN bằng kính hiển vi điện tử

 

12

Tác dụng của một số chất điều tiết sinh trưởng đối với sự hình thành mầm cây địa hoàng

 

13

Sự phát triển của cơ quan quang hợp và ảnh hưởng của nó tới năng suất rễ củ ở cây địa hoàng

 

14

Xác định diện tích lá địa hoàng bằng phương pháp gián tiếp

 

15

Hiệu quả của phương pháp nhân giống bằng mầm cây địa hoàng

 

16

Nghiên cứu trồng địa hoàng bằng mầm

17

Ảnh hưởng của tuổi giống tới năng suất và chất lượng địa hoàng

18

Phương pháp xác định diện tích lá cây địa hoàng

19

Địa hoàng

 

20

Kỹ thuật trồng địa hoàng

21

Một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây địa hoàng

22

Sử dụng mầm để giải quyết giống cho địa hoàng vụ đông

23

Báo cáo tham luận một vài vấn đề về kỹ thuật trồng cây địa hoàng

24

Ảnh hưởng của cao chiết nước địa hoàng đối với việc kháng insulin và sự biểu hiện mRNA và protein của gen resistin ở chuột cống trắng đái tháo đường typ 2

 


Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P. Thư viện)

Nhấn vào đây để tải mục lục chi tiết

(Nguồn tin: )