Công trình nghiên cứu

Cây Náng hoa trắng (Crinium asiaticum L., Amaryllidaceae)

MỤC LỤC TRA CỨU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÁC CÂY THUỐC
TRÊN TẠP CHÍ/HỘI NGHỊ KHOA HỌC/KỶ YẾU CTNCKH
HIỆN CÓ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – VDL


STT

TIÊU ĐỀ

1

Nghiên cứu xây dựng qui trình kỹ thuật trồng náng hoa trắng (Crinium asiaticum L., Amaryllidaceae) trên nền đất cát ven biển Bắc Trung Bộ

2

Danh mục 730 loài đang được lưu giữ trong hệ thống bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc

3

Nghiên cứu cây náng hoa trắng làm thuốc chữa u xơ tuyến tiền liệt

4

Tác dụng dược lý của náng hoa trắng (Crinium asiaticum L., Amaryllidaceae)

 

5

Định lượng lycorin trong dược liệu náng hoa trắng bằng phương pháp đo mật độ hấp thụ vết sắc ký lớp mỏng

6

Xây dựng phương pháp gây phì đại tuyến tiền liệt chuột cống trắng để nghiên cứu cao náng hoa trắng

 

7

Những alcaloid và một flavan độc hại tế bào từ củ của Crinium asiaticum var. japonicum

 

8

Những nghiên cứu đã được công bố về các loài trong chi crinum ở VN


Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P. Thư viện)

Nhấn vào đây để tải mục lục chi tiết

(Nguồn tin: )