Công trình nghiên cứu

Cây Thanh cao hoa vàng (Artemisia annua L.)

MỤC LỤC TRA CỨU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÁC CÂY THUỐC
TRÊN TẠP CHÍ/HỘI NGHỊ KHOA HỌC/KỶ YẾU CTNCKH
HIỆN CÓ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – VDL


STT

TIÊU ĐỀ

1

Activity ofArtemisia annuaand artemisinin derivatives, in prostate carcinoma.

2

Ethnopharmacological documentation of medicinal plants used for hypertension among the local communities of DIR Lower, Pakistan.

3

Some popular medicinal plants and diseases of the Upper Palaeolithic in Western Georgia.

4

Pharmacokinetics of artemisinin delivered by oral consumption ofArtemisia annuadried leaves in healthy vs. Plasmodium chabaudi-infected mice.

5

Simulated digestion of dried leaves of Artemisia annua consumed as a treatment (pACT) for malaria

6

Effect of long-term salinity on cellular antioxidants, compatible solute and fatty acid profile of Sweet Annie (Artemisia annuaL.).

7

The discovery ofArtemisia annuaL. in the Shengjindian cemetery, Xinjiang, China and its implications for early uses of traditional Chinese herbal medicine qinghao.

8

Pharmacokinetics and tissue distribution study of scoparone in rats by ultraperformance liquid-chromatography with tandem high-definition mass spectrometry.

9

Nuôi cấy rễ tơ thanh hao trong môi trường bán rắn và lỏng

10

Nuôi cấy rễ tơ thanh hao thu nhận artemisinin bằng công nghệ trong bioreactor

11

Nghiên cứu hiệu lực in vitro của 5 dẫn xuất artemisinin và độc tính cấp của 10β-{(2’β-hidroxy-3’-imidazol) propyl} deoxoartemisinin

12

Nuôi cấy chuyển nạp gen tạo rễ tơ vào mô lá thanh hao hoa vàng

13

Nghiên cứu giống, bảo tồn giống và phát triển cây thanh hao hoa vàng cho năng suất chất lượng cao

14

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất của artemisinin có khả năng tác dụng kéo dài

15

Lông bào tứ bội của thanh cao hoa vàng tổng hợp nhiều artemisinin hơn lông bào nhị bội

16

Coumarin và các dẫn chất của coumarin trong cây thanh cao hoa vàng Việt Nam

17

Các hợp chất terpenoid trong lá cây thanh cao hoa vàng Việt Nam

18

Hàm lượng artemisinin , các sesquytecpen và tinh dầu trongcây thanh cao trồng và mọc hoang ở VN

19

Nghiên cứu chiết xuất đồng thời artemisinin và một số nhóm chất từ lá thanh cao

20

Nghiên cứu chiết xuất artemisinin từ đài hoa cây thanh cao

21

Bán định lượng và định lượng artemisinin trong lá thanh cao

22

Nghiên cứu xây dựng qui trình kỹ thuật trồng cây thanh cao lấy lá

23

Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng đến năng suất và chất lượng dược liệu thanh cao

24

Nghiên cứu chọn lọc giống thanh cao cho năng suất lá và hàm lượng artemisinin cao

25

Nghiên cứu bảo quản lá thanh cao làm nguyên liệu chiết xuất artemisinin

26

Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết xuất artemisinin từ cây thanh cao

27

Chiết xuất artemisinin quy mô công nghiệp

28

Sơ bộ nghiên cứu tác dụng dược lý của dịch chiết thanh cao và artemisinin thô

29

Góp phần nghiên cứu dạng bào chế viên artemisinin 0,25g

30

Nghiên cứu bán tổng hợp β-dihydroartemisinin ethyl ether (Arteether)

31

Nghiên cứu sự giải phóng hấp thu artesunat qua nghiên cứu sinh dược học in-vitro và invivo

32

Góp phần nghiên cứu sự giải phóng artemisinin qua nghiên cứu sinh dược học (in-vitro)

33

Nghiên cứu sự hấp thu artemísinin trong huyết tương thỏ qua một số dạng bào chế

34

Nghiên cứu hệ phân tán rắn của artemisinin

35

Nghiên cứu ảnh hưởng của dihydro artemisinin lên các chỉ số về sinh hóa, huyết học của động vật thực nghiệm

36

Nghiên cứu chiết xuất artemisinin bằng ethanol

37

Nghiên cứu độc tính bán trường diễn của Artesunate đối với hoạt động của tim thỏ

38

Tác dụng kháng khuẩn của lá thanh cao hoa vàng (Artemisia annua L.) sau khi đã chiết artemisinin

39

Tách chiết và thu nhận một vài thành phần flavonoid từ cây thanh hao hoa vàng (Artemisia annua L.)

40

Nghiên cứu artemisinin và dẫn chất dùng đường thấm qua da

41

Định lượng artemisinin dưới dạng acid hydroxamic bằng phương pháp đo phổ hấp thụ vùng khả kiến


Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P. Thư viện)

Nhấn vào đây để tải mục lục chi tiết

(Nguồn tin: )