Công trình nghiên cứu

Cúc gai di thực (Silybum marianum (L.) Gaertn)

MỤC LỤC TRA CỨU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÁC CÂY THUỐC
TRÊN TẠP CHÍ/HỘI NGHỊ KHOA HỌC/KỶ YẾU CTNCKH
HIỆN CÓ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – VDL


STT

TIÊU ĐỀ

1

Effects ofSilybum marianum(L.) Gaertn. (silymarin) extract supplementation on antioxidant status and hs-CRP in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized, triple-blind, placebo-controlled clinical trial.

2

An ethnobotanical study of medicinal plants used by the local people of Alasehir (Manisa) in Turkey.

3

Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Jordan, Mujib Nature Reserve and surrounding area.

4

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây cúc gai tại Hà Nội

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của tia xạ gama lên khả năng giảm gai ở cây cúc gai dài

6

Tác dụng của chế phẩm silymarin chiết xuất từ quả cúc gai di thực trên mô hình gây viêm gan mạn thực nghiệm ở chuột cống trắng

7

Nghiên cứu thành phần hoá học của quả cây cúc gai di thực

8

Nghiên cứu thành phần sâu hại chính trên cây cúc gai và biện pháp phòng trừ

9

Phân lập và xác định cấu trúc flavonolignan và flavonoid từ quả cây cúc gai di thực

10

Phân lập và xác định cấu trúc hai flavonolignan từ quả cây cúc gai di thực

11

Tác dụng dược lý của chế phẩm silymarin chiết xuất từ quả cúc gai di thực

12

Nghiên cứu sàng lọc cây thuốc có tác dụng bảo vệ gan

13

Bước đầu khảo sát một số nhóm chất và nghiên cứu chiết xuất flavonolignan từ cây cúc gai di thực trồng ở Sa Pa


Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P. Thư viện)

Nhấn vào đây để tải mục lục chi tiết

(Nguồn tin: )