Công trình nghiên cứu

Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. Thoms)

Cây mọc hoang ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, phân bố tập trung nhất ở Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng

Chi Codonopsis Blume có 44 loài trên thế giới, phân bố chủ yếu ở vùng cận nhiệt đới và ôn đới ẩm châu Á và châu Âu (Cây thuốc và động vật làm thuốc ở VN, 2004, tập 1). Đảng sâm là cây của vùng cận nhiệt đới, được ghi nhận ở Trung Quốc, Mianma, Ấn Độ, Lào, Việt Nam và Nhật Bản. Cây mọc hoang ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, phân bố tập trung nhất ở Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng (Kỹ thuật trồng cây thuốc, 2013).

Mục lục tra cứu tại thư viện:

STT

TIÊU ĐỀ

1

Thành phần hóa học của phân đoạn chiết bằng n-butanol rễ loài  đảng sâm Việt Nam Codonopsis javanica (Blume) Hook. f.

2

Thành phần hóa học của rễ đảng sâm

3

Nghiên cứu thành phần hóa học cây đảng sâm Việt Nam

(Tóm tắt Đề tài cơ sở)

4

Nhân giống cây đảng sâm Việt Nam từ hạt, củ, mầm củ, và hom nhằm bảo tồn và phát triển vùng dược liệu

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cây giống, phương thức trồng, phát triển và năng suất của cây đảng sâm Việt Nam tại Kon Tum

6

Cloning of Vietnam Dang Sam (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. et Thoms)  in vitro

7

Đảng sâm

(Kỹ thuật trồng)

8

Nghiên cứu tác dụng giảm đau và một số chỉ số huyết học của cao lỏng nhị chỉ thang thực nghiệm 

9

Kết quả nghiên cứu nhân giống cây đảng sâm Việt Nam

10

Nghiên cứu phân tích xác định “vân tay” hóa học của dược liệu bằng kỹ thuật sắc ký lớp mỏng, phục vụ tiêu chuẩn hóa

11

Phân lập, nhận dạng một dẫn xuất glycoside trong đảng sâm Việt Nam

12

Báo cáo tổng kết công tác quản lý, bảo tồn nguồn gen cây con thuốc phục vụ chăm sóc sức khỏe lực lượng vũ trang và cộng đồng giai đoạn 1999-2009 và định hướng đến 2015

13

Sesquiterpen của đảng sâm trước và sau chế biến

14

Đảng sâm

(Cây thuốc cần bảo vệ ở Việt Nam)

15

Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam năm 2006

16

Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật cây đảng sâm Việt Nam ở Sa Pa – Lao Cai.

17

Định lượng một số chất khoáng trong đảng sâm Việt Nam, dịch chiết men bia và chế phẩm SMC

18

Bước đầu nghiên cứu thành phần saponin của  đảng sâm Việt Nam

19

Nghiên cứu tác dụng bổ khí của đảng sâm Việt Nam 

20

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của vị thuốc đảng sâm Việt Nam 

21

 Nghiên cứu đặc điểm thực vật và dược liệu cây đảng sâm mọc tự nhiên ở vùng Sa Pa tỉnh Lào Cai

22

Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam năm 2006 – (Phụlục 2)

23

Phân lập, nhận dạng một dẫn xuất glycoside trong đảng sâm Việt Nam

24

Phát hiện các loài cây thuốc mới

Tài liệu toàn văn đọc tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P.Thư viện) 

(Nguồn tin: )