Công trình nghiên cứu

Măng cụt (Garcinia mangostana L.)

Garcinia là một chi lớn gồm các cây phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới, trừ châu Mỹ. Một vài loài có quả ăn được. Ở Việt Nam, chi này có 25 loài, đều là những cây gỗ lớn. Măng cụt là cây trồng có nguồn gốc ở vùng Đông Nam Á. Các nước trong khu vực này cũng là nơi trồng nhiều măng cụt nhất thế giới. Ở Việt Nam, măng cụt chỉ trồng được ở miền Nam, đặc biệt ở các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ.

Vỏ quả măng cụt có tác dụng làm săn, gây đông tinh dịch, nên giữ tinh trùng bên trong tinh dịch bị đông làm ảnh hưởng đến khả năng di động và thụ tinh của tinh trùng. Vỏ quả măng cụt còn có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và chặn miễn dịch (Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, Tập II, 239-241).

 

 Mục lục tra cứu cây thuốc :

  

STT

TIÊU ĐỀ

1

Hoạt tính kháng vi sinh vật và chống oxy hoá của gartanin và 8-desoxy gartanin phân lập từ  vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L.)

2

Phân lập catechin và epicatechin từ vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L.)

3

Hoạt tính ức chế sự phát triển tế bào ung thư của mangostin từ vỏ quả măng cụt

4

Hoạt tính kháng vi khuẩn Streptococcus xoang miệng của α-mangostin tinh sạch từ vỏ quả măng cụt

5

Cô lập và xác định cấu trúc năm dẫn xuất từ vỏ trái măng cụt

6

Cô lập xanthon có hoạt tính kháng khuẩn từ vỏ trái măng cụt (Garcinia mangostana L.)

7

Tác dụng của các cao chiết cây thuốc ức chế các thể phân lập từ bệnh viện của staphylococcus aureus kháng methicillin

8

Sự chống tăng sinh, chống oxy hoá và gây giáng hoá tế bào bởi măng cụt (Garcinia mangostana) trên dòng tế bào ung thư vú của người SKBR3

9

Thành phần polyphenol của vỏ quả măng cụt và tác dụng ức chế sự sinh acid của vi khuẩn Streptococcus mutans GS-5

10

Điều tra tác dụng kháng vi khuẩn sâu răng streptoccocus mutans của một số thực vật Việt Nam

11

Những cây thuốc thường dùng chữa 7 bệnh và chứng theo kinh nghiệm của nhân dân xã Thuỷ Phù

12

New xanthones and cytotoxic constituents from Garcinia mangostana fruit hulls against human hepatocellular, breast, and colorectal cancer cell lines.

13

γ-Mangostin increases serotonin 2A/2C, muscarinic, histamine and bradykinin receptor mRNA expression.

14

Microbial metabolism of α-mangostin isolated from Garcinia mangostana L.

15

Thu nhận và tim hiểu tác dụng sinh học của chế phẩm chứa xanthone từ vỏ quả măng cụt Garcinia mangostana L.

16

Garcinia mangostana L.: a phytochemical and pharmacological review.

17

Garcinone E, a xanthone derivative, has potent cytotoxic effect against hepatocellular carcinoma cell lines.

18

Antibacterial activity of alpha-mangostin against vancomycin resistant Enterococci (VRE) and synergism with antibiotics.

Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm TT-TV (Phòng Thư viện)

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Dược liệu)