Công trình nghiên cứu

Sâm Việt Nam

Việt Nam có 3 loài sâm (thuộc họ Ngũ gia bì _ Araliaceae) mọc tự nhiên: sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) ở vùng núi Ngọc Linh, thuộc tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, sâm vũ diệp ((Panax bipinnatifidus Seem.) và tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.T. Tsai et K. M. Feng) ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Cả 3 loài đều là những cây thuốc đặc biệt quý hiếm và đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở nước ta. (Trích : TCDL số 5/2006).

SÂM VIỆT NAM
(Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

 

STT TIÊU ĐỀ
1 Phân tích định tính và định lượng các saponin chính trong sâm Việt Nam thu hái ở Kon Tum bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng hiệu năng cao (Tóm tắt đề tài nhánh của đề tài cấp NN)
2 Khảo sát tác dụng của cao sâm Việt Nam trồng trên sự suy giảm một số chỉ tiêu liên quan đến chức năng miễn dịch gây bởi stress cô lập (Tóm tắt đề tài nhánh của đề tài cấp NN)
3 Khảo sát tác dụng chống o xy hoá trên dòng tế bào HepG2 của sâm VN chế biến ((Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
4 So sánh, nhận biết sự có mặt của các ginsenosid trong sâm Ngọc Linh nuôi cấy sinh khối và nuôi trồng tự nhiên bằng SKLMHNC
5 Khảo sát tác dụng của sâm VN trồng trên mô hình gây hen bằng ovalbumin ở chuột nhắt trắng
6 Phân lập một số vina-ginsenoside phục vụ công tác tiêu chuẩn hoá và kiểm nghiệm sâm VN
7 Khảo sát tác dụng của cao sâm VN trồng trên một số chức năng miễn dịch ở động vật bị gây stress cô lập 
8 Ảnh hưởng của thời gian và số lần cấy chuyển đến sự phát triển và hàm lượng hoạt chất của tế bào sâm Ngọc Linh
9 Thiết lập chất chuẩn Ginsenoside –Re and Ginsenoside –Rd từ sâm Việt nam
10 Ginsenoside –Rk1 and Ginsenoside –Rg5 from processed Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis)
11 Effects cultivated Vietnamese ginseng extract on endurance capacity in mice
12 Increase in free radical scavenging activities and hepg2 cells viability of processed Vietnamese ginseng
13 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng sinh khối sâm Ngọc Linh trên hệ thống bioreactor 100 l
14 Effect of mineral contents on the growth of Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae) cultured in vitro under photoautotrophic condition
15 Điều chế và thiết lập chất chuẩn notoginsenosid – R1 từ sâm VN
16 Bước đầu di thực sâm Ngọc Linh tại Tam Đảo – Vĩnh Phúc
17 Application of Solid Phase Extraction in Quantitative Determination of Major Saponins in Panax vietnamensis
18 Phân lập và thiết lập chất chuẩn majonosid – R2 từ sâm Việt Nam
19 Thiết lập chất chuẩn  ginsenosid - Rbvà ginsenosid –  Rg 
20 Một vài kết quả kiểm tra chất lượng dược liệu trên thị trường năm 2011-2012
21  Image data for identification of Panax crude drugs 
22 Ginsenoside-Rk3 and Ginsenoside –Rh4 isolated from Processed Vietnamese Ginseng
23 Simultaneous qunitative analysis of major saponins in Vietnamese ginseng by HPLC
24-25 Tác dụng của sâm Việt Nam và đinh lăng trên thực nghiệm gây suy giảm miễn dịch
Nghiên cứu xác định điều kiện tối ưu cho nhân giống in vitro cây sâm Ngọc Linh
 
26 Isolation of ginsenoside-Rh1,  in higher yieid from processed Vietnamese ginseng
27 Phát hiện về một loài sâm mới Panax sp. (Araliaceae) ở Việt Nam
28 Xây dựng phương pháp định lượng G-Rb1, G-Rg1và MR2 trong sâm Việt Nam bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.
29 HPLC Quantitative Determination of majonosid – r2 in Vietnamese Gínseng
30 Nghiên cứu tính an tòan của dịch chiết tế bào sinh khối  sâm Ngọc Linh trên thực nghiệm
31 Một số kết quả nghiên cứu bảo tồn cây thuốc có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam
32 Danh mục 730 loài đang được lưu giữ trong hệ thống bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc
33 Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam 2006 (Phụ lục 2)
34 Công tác bảo tồn lưu giữ nguồn gen cây thuốc tại Trung tâm Sâm và dược liệu TP.HCM (1999-2009)
35 Kết quả thực hiện dự án “Nghiên cứu phát triển sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae) nhằm sản xuất nguyên liệu làm thuốc.
36 Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae) một cây thuốc quý, đặc hữu cần tập trung đầu tư phát triển
37 Nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv)
38 The effect of steaming on saponin components and endurance swimming capacity of Vietnamese ginseng, Panax vietnamensis Ha et Grushv
39 Hội thảo khai thác, phát triển và xây dựng thương hiệu sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae)
40 Bảo tồn nguồn gen cây thuốc Việt nam 1988-2008
41 20 năm công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen cây thuốc tại SaPa
42 Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống, kỹ thuật trồng và quy hoạch phát triển cây sâm Ngọc Linh tại Kon Tum
43 Majonoside R2 modulates anxiety and depression – like behaviors in mice
44 Sử dụng chỉ thị AND (RAPD-PCR) trong nghiên cứu đa dạng di truyền và góp phần phân loại một số loài cây thuốc định hướng công tác bảo tồn và tiêu chuẩn hóa dược liệu ở Việt Nam,
45 Sâm Ngọc Linh
46 Tác dụng của sâm VN và đinh lăng trên thực nghiệm gây suy giảm miễn dịch
47 Sâm Việt Nam
Phần Nghiên cứu tạo thuốc mới: 4 bài
Phần Nghiên cứu quy trình sản xuất dược liệu: 1 bài
Phần Nghiên cứu phát triển chuyên khoa: 1 bài
48 Nhân sâm và các loài Panax
49 Những đặc điểm sinh thái cơ bản của  sâm Ngọc Linh
50 Các loài thuộc chi Panax L. ở Việt Nam
51 Nghiên cứu một số tác dụng dược lý của lá sâm Việt Nam
52 Sâm VN
53 Nghiên cứu phát triển cây sâm Việt Nam
54 Cây Sâm Ngọc Linh định hướng phát triển và giải pháp
55 Triterpen saponin trong sâm VN và tác dụng bảo vệ gan
56 Phần sâm Việt Nam :
Những hoa tự bất thường của sâm VN
Stress và lão hóa – Những triển vọng của sâm VN
N/c về dược liệu và hóa học cây sâm VN
Những đặc điểm hình thái – giải phẫu lá của cây sâm VN
Tác dụng kích thích miễn dịch của sâm VN
Tác dụng chống stress và chống trầm cảm của sâm VN
Các giải pháp bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc
57 Nghiên cứu tác dụng chống stress và chống trầm cảm của sâm Việt Nam và hoạt chất majonosid – R2
58 Áp dụng khung phân hạng mới của IUCN (1994) để đánh giá tình trạng bị đe dọa đối với các loài cây thuốc cần bảo tồn ở Việt Nam hiện nay
59 Cây Sâm Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Nam
60 Nghiên cứu so sánh sâm VN  từ nguồn thiên nhiên và trồng trọt (Thông báo số 2: Cấu trúc hóa học của các saponin trong cây sâm trồng)
61 Khảo sát so sánh sâm VN  từ nguồn thiên nhiên và trồng trọt (Thông báo số 1)
62 Thâm canh cây Sâm Ngọc Linh
63 Saponin chiết từ cây nhân sâm thu hái ở miền Trung VN
64 Những cây thuốc cần bảo vệ
65 Tác dụng của sâm khu 5 lên hệ thần kinh trung ương
66 Nghiên cứu nhận dạng Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) bằng chỉ thị SCAR
67 Nghiên cứu phát triển trồng sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) ở một số khu vực có điều kiện sinh thái tương tự núi Ngọc Linh
68 Định tính và định lượng một số saponin điển hình trong sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) trước và sau chế biến
69 Nghiên cứu tác dụng của sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) trên mô hình gây hen
70 Nghiên cứu tác dụng điều hòa đường huyết và bảo vệ thận của cao chiết cồn 45% từ thân rễ Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) chế biến trên thực nghiệm gây tăng đường huyết
71 Tác dụng của Sâm Việt Nam trồng trên nồng độ interleukin-5 và interleukin-13 trong huyết tương chuột bị gây hen bằng ovalbumin
72 Antioxidant and Hypoglycemic Activities of Processed Vietnamese Ginseng Extract
73 Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời các saponin chính trong sâm Việt Nam bằng HPLC-CAD
74 Anti-hyperlipidemic  Effect of Processed Vietnamese Ginseng
75 Assessment of Pollen Viability and Germination in Ngoc Linh Ginseng Cultivated in Kon Tum Province
76 Định lượng saponin trong sâm Việt Nam trồng tại Lâm Đồng bằng HPLC-UV-ELSD

 

 

 

(Nguồn tin: )