Công trình nghiên cứu

Sâm Việt Nam

Việt Nam có 3 loài sâm (thuộc họ Ngũ gia bì _ Araliaceae) mọc tự nhiên: sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) ở vùng núi Ngọc Linh, thuộc tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, sâm vũ diệp ((Panax bipinnatifidus Seem.) và tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.T. Tsai et K. M. Feng) ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Cả 3 loài đều là những cây thuốc đặc biệt quý hiếm và đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở nước ta. (Trích : TCDL số 5/2006).

SÂM VIỆT NAM
(Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

 

STT

TIÊU ĐỀ

1

Phân tích định tính và định lượng các saponin chính trong sâm Việt Nam thu hái ở Kon Tum bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng hiệu năng cao (Tóm tắt đề tài nhánh của đề tài cấp NN)

2

Khảo sát tác dụng của cao sâm Việt Nam trồng trên sự suy giảm một số chỉ tiêu liên quan đến chức năng miễn dịch gây bởi stress cô lập (Tóm tắt đề tài nhánh của đề tài cấp NN)

3

Khảo sát tác dụng chống o xy hoá trên dòng tế bào HepG2 của sâm VN chế biến ((Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

4

So sánh, nhận biết sự có mặt của các ginsenosid trong sâm Ngọc Linh nuôi cấy sinh khối và nuôi trồng tự nhiên bằng SKLMHNC

5

Khảo sát tác dụng của sâm VN trồng trên mô hình gây hen bằng ovalbumin ở chuột nhắt trắng

6

Phân lập một số vina-ginsenoside phục vụ công tác tiêu chuẩn hoá và kiểm nghiệm sâm VN

7

Khảo sát tác dụng của cao sâm VN trồng trên một số chức năng miễn dịch ở động vật bị gây stress cô lập 

8

Ảnh hưởng của thời gian và số lần cấy chuyển đến sự phát triển và hàm lượng hoạt chất của tế bào sâm Ngọc Linh

9

Thiết lập chất chuẩn Ginsenoside –Re and Ginsenoside –Rd từ sâm Việt nam

10

Ginsenoside –Rk1 and Ginsenoside –Rg5 from processed Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis)

11

Effects cultivated Vietnamese ginseng extract on endurance capacity in mice

12

Increase in free radical scavenging activities and hepg2 cells viability of processed Vietnamese ginseng

13

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng sinh khối sâm Ngọc Linh trên hệ thống bioreactor 100 l

14

Effect of mineral contents on the growth of Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae) cultured in vitro under photoautotrophic condition

15

Điều chế và thiết lập chất chuẩn notoginsenosid – R1 từ sâm VN

16

Bước đầu di thực sâm Ngọc Linh tại Tam Đảo – Vĩnh Phúc

17

Application of Solid Phase Extraction in Quantitative Determination of Major Saponins in Panax vietnamensis

18

Phân lập và thiết lập chất chuẩn majonosid – R2 từ sâm Việt Nam

19

Thiết lập chất chuẩn  ginsenosid - Rb1 và ginsenosid –  Rg1  

20

Một vài kết quả kiểm tra chất lượng dược liệu trên thị trường năm 2011-2012

21

 Image data for identification of Panax crude drugs 

22

Ginsenoside-Rk3 and Ginsenoside –Rh4 isolated from Processed Vietnamese Ginseng

23

Simultaneous qunitative analysis of major saponins in Vietnamese ginseng by HPLC

24-25

 • Tác dụng của sâm Việt Nam và đinh lăng trên thực nghiệm gây suy giảm miễn dịch
 • Nghiên cứu xác định điều kiện tối ưu cho nhân giống in vitro cây sâm Ngọc Linh

26

Isolation of ginsenoside-Rh1,  in higher yieid from processed Vietnamese ginseng

27

Phát hiện về một loài sâm mới Panax sp. (Araliaceae) ở Việt Nam

28

Xây dựng phương pháp định lượng G-Rb1, G-Rg1và MR2 trong sâm Việt Nam bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.

29

HPLC Quantitative Determination of majonosid – r2 in Vietnamese Gínseng

30

Nghiên cứu tính an tòan của dịch chiết tế bào sinh khối  sâm Ngọc Linh trên thực nghiệm

31

Một số kết quả nghiên cứu bảo tồn cây thuốc có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam

32

Danh mục 730 loài đang được lưu giữ trong hệ thống bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc

33

Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam 2006 (Phụ lục 2)

34

Công tác bảo tồn lưu giữ nguồn gen cây thuốc tại Trung tâm Sâm và dược liệu TP.HCM (1999-2009)

35

Kết quả thực hiện dự án “Nghiên cứu phát triển sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae) nhằm sản xuất nguyên liệu làm thuốc.

36

Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae) một cây thuốc quý, đặc hữu cần tập trung đầu tư phát triển

37

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv)

38

The effect of steaming on saponin components and endurance swimming capacity of Vietnamese ginseng, Panax vietnamensis Ha et Grushv

39

Hội thảo khai thác, phát triển và xây dựng thương hiệu sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae)

40

Bảo tồn nguồn gen cây thuốc Việt nam 1988-2008

41

20 năm công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen cây thuốc tại SaPa

42

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống, kỹ thuật trồng và quy hoạch phát triển cây sâm Ngọc Linh tại Kon Tum

43

Majonoside R2 modulates anxiety and depression – like behaviors in mice

44

Sử dụng chỉ thị AND (RAPD-PCR) trong nghiên cứu đa dạng di truyền và góp phần phân loại một số loài cây thuốc định hướng công tác bảo tồn và tiêu chuẩn hóa dược liệu ở Việt Nam,

45

Sâm Ngọc Linh

46

Tác dụng của sâm VN và đinh lăng trên thực nghiệm gây suy giảm miễn dịch

47-52

Sâm Việt Nam

 • Phần Nghiên cứu tạo thuốc mới: 4 bài
 • Phần Nghiên cứu quy trình sản xuất dược liệu: 1 bài
 • Phần Nghiên cứu phát triển chuyên khoa: 1 bài

53

Nhân sâm và các loài Panax

54

Những đặc điểm sinh thái cơ bản của  sâm Ngọc Linh

55

Các loài thuộc chi Panax L. ở Việt Nam

56

Nghiên cứu một số tác dụng dược lý của lá sâm Việt Nam

57

Sâm VN

58

Nghiên cứu phát triển cây sâm Việt Nam

59

Cây Sâm Ngọc Linh định hướng phát triển và giải pháp

60

Triterpen saponin trong sâm VN và tác dụng bảo vệ gan

61-67

Phần sâm Việt Nam :

 • Những hoa tự bất thường của sâm VN
 • Stress và lão hóa – Những triển vọng của sâm VN
 • N/c về dược liệu và hóa học cây sâm VN
 • Những đặc điểm hình thái – giải phẫu lá của cây sâm VN
 • Tác dụng kích thích miễn dịch của sâm VN
 • Tác dụng chống stress và chống trầm cảm của sâm VN
 • Các giải pháp bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc

68

Nghiên cứu tác dụng chống stress và chống trầm cảm của sâm Việt Nam và hoạt chất majonosid – R2

69

Áp dụng khung phân hạng mới của IUCN (1994) để đánh giá tình trạng bị đe dọa đối với các loài cây thuốc cần bảo tồn ở Việt Nam hiện nay

70

Cây Sâm Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Nam

71

Nghiên cứu so sánh sâm VN  từ nguồn thiên nhiên và trồng trọt (Thông báo số 2: Cấu trúc hóa học của các saponin trong cây sâm trồng)

72

Khảo sát so sánh sâm VN  từ nguồn thiên nhiên và

Trồng trọt (Thông báo số 1)

73

Thâm canh cây Sâm Ngọc Linh

74

Saponin chiết từ cây nhân sâm thu hái ở miền Trung VN

75

Sâm Ngọc Linh

76

Những cây thuốc cần bảo vệ

77

Tác dụng của sâm khu 5 lên hệ thần kinh trung ương

 

(Nguồn tin: )