Công trình nghiên cứu

Sâm bố chính

MỤC LỤC TRA CỨU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÁC CÂY THUỐC
TRÊN TẠP CHÍ/HỘI NGHỊ KHOA HỌC/KỶ YẾU CTNCKH
HIỆN CÓ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – VDL


STT

TIÊU ĐỀ

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh hình thái của một số giống sâm bố chính (Hibiscus sagittifolius Kurz. Malvaceae)

2

Nghiên cứu qui trình nhân giống in vitro cây sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.) ở Phú Yên

3

Một số tác dụng của sâm bố chính và thập tử harmand thu hái ở Lộc Ninh (Bình Phước)

4

Khảo sát hình thái – giải phẫu và thành phần hoá học các cây sâm bố chính mọc hoang và được trồng (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.)

5

Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của các loài sâm bố chính bằng kỹ thuật nhân bản ngẫu nhiên ADN đa hình (RAPD)

6

Khảo sát thành phần hoá học của rễ cây sâm bố chính (Hibiscus sagittifolius Kurz. Malvaceae) trồng ở Bạc Liêu

7

Tác dụng an thần, chống co giật của 4 dược liệu

(bạch cương tàm, câu đằng, sâm bố chính, sâm đại hành)

8

Bố chính sâm (Trạm n/c dl Ty y tế Phú Khánh)

9

Cây sâm bố chính (Nguyễn Văn Lan – Trịnh An Vĩnh)

10

Bố chính sâm (Viện Dược liệu)

11

Cây sâm bố chính (Ty y tế Nghệ An)

12

Sâm bố chính

13

Nắm vững thời vụ gieo trồng để chủ động thực hiện kế hoạch dược liệu vụ đông xuân 1969-1970 (cây: bạc hà, bạch chỉ, bố chính, dầu giun, hoài sơn, huyền sâm, ích mẫu, kinh giới, hương phụ, ngưu tất, tía tô, xuyên khung)


Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P. Thư viện)

Nhấn vào đây để tải mục lục chi tiết

(Nguồn tin: )