Công trình nghiên cứu

Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)

Trinh nữ hoàng cung được sử dụng để chữa các bệnh u xơ, ung thư tử cung, ung thư tuyến tiền liệt

Trinh nữ hoàng cung  có tên khoa học Crinum latifolium L. được sử dụng để chữa các bệnh u xơ, ung thư tử cung, ung thư tuyến tiền liệt và uống dưới dạng nước sắc (Những cây thuốc và vị thuốc VN, 2003, Đỗ Tất Lợi).

Mục lục tra cứu tại thư viện:

STT

TIÊU ĐỀ

1

Xây dựng qui trình định lượng đồng thời bảy acid amin có trong lá trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium  L.) bằng phương pháp HPLC tạo dẫn xuất trước cột

2

Phân lập và xác định cấu trúc hoá học của các alkaloid từ cây trinh nữ Crila Crinium latifolium L.crilae Tram et Khanh

3

Thiết lập chất chuẩn 6-hydroxypowellin phân lập từ cây trinh nữ hoàng cung Crinium latifolium L.crilae Tram et Khanh

4

Điều chế và thiết lập chất chuẩn crinamidin

5

Nghiên cứu tác dụng gây tiết IL-2 và TNF  của chế phẩm trinh nữ Crila in vitro

6

Tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch chuyên nhiệm chống ung thư của Crilin T

7

Xác định hàm lượng của astragalin và isoquercitrin trong lá Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium  L.) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao và điện di mao quản

8

Định lượng đồng thời 6 alcaloid từ cao chiết lá trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L. bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

9

Phân lập và xây dựng chất chuẩn crinamindin từ lá trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium

10

Khảo sát tác động chống thoái hóa tế bào thần kinh của một số cao chiết từ cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) trên chuột nhắt trắng

11

Khảo sát tác động kháng suy giảm trí nhớ theo hướng kháng cholinesterase của cao chiết từ cây trinh nữ hoàng cung trên chuột nhắt trắng

12

Một thứ mới của loài  trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L. ở Việt Nam

13

Phân lập và xây dựng chất chuẩn crinamindin từ lá trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L. 

14

Khảo sát mô hình gây thoái hoá tế bào thần kinh do trimethyltin trên chuột nhắt trắng

15

Thành phần hóa học của hoa  trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)

16

Nghiên cứu định tính, định lượng kaempferol trong lá trinh nữ hoàng cung bằng phương pháp HPLC

17

Tác dụng phục hồi thương tổn tế bào Lympho T và dòng tủy của viên nang Crila trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)

18

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L.

19

Đánh giá năng suất và chất lượng dược liệu đương quy Nhật và trinh nữ hoàng cung trồng trên giá thể đất nhân tạo

20

Nghiên cứu sâu bệnh hại trên một số cây thuốc quan trọng

21

Tác dụng phục hồi thương tổn tế bào Lympho T và dòng tuỷ của viên nang Crila trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)

22

Sâu ăn lá hại cây trinh nữ hoàng cung và hiệu lực của một số loại thuốc phòng trừ

23

Phân lập và xác định cấu trúc của hai flavonoid từ Crinum latifolium L.

24

Nghiên cứu sơ bộ các nhóm chất hóa học và tác dụng an thần của cây trinh nữ hoàng cung

25

Kỹ thuật trồng trinh nữ hoàng cung

26

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây trinh nữ hoàng cung

27

Khảo sát về thực vật, nuôi trồng và thu hái cây   trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)

28

Một yếu tố hoạt hóa tế bào Lympho T mới in vitro và in vivo trong chất chiết xuất bằng nước nóng từ lá cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)

29

 

Định lượng alkaloid từ  trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) bằng phương pháp acid màu

30

Khảo sát alkaloid chiết từ lá cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.Amaryllidaceae) bằng kỹ thuật sắc ký khí ghép với khối phổ (GC-MS)

31

Xác định alcaloid toàn phần chiết xuất từ lá của một số loài thuộc chi Crinum họ Thuỷ Tiên (Amaryllidacea)

32

Thăm dò tác dụng sinh học của một số loài thuộc chi Crinum họ Thuỷ Tiên (Amaryllidacea) trên mô hình thử nghiệm Artemia salina

33

Những nghiên cứu đã được công bố về các loài trong chi Crium (Amaryllidacea) ở Việt Nam

34

So sánh hình thái thực vật, đặc điểm vi học của một số loài Crinum thuộc họ Amaryllidacea ở Việt Nam   

35

Thăm dò tác dụng của một số dược liệu trên ung thư thực nghiệm in vitro (lá đu đủ, củ tam thất, lá  trinh nữ hoàng cung TNHC) (Thông báo số 1)

36

Đặc điểm thực vật của cây hoàng cung trinh nữ 

37

Tìm hiểu tác dụng lá trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L.

38

6 hydroxy – crinamidine, một alkaloid mới của lá trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L.

39

Bước đầu nghiên cứu cây hoàng cung trinh nữ Crinum latifolium L., một cây thuốc có khả năng chữa một số bệnh ung thư

40

Nghiên cứu dạng bào chế cây trinh nữ

Tìm hiểu tác dụng chống tia xạ  của trinh nữ hoàng cung (Có chứa 100mcg Se trong 100ml cao)

Tài liệu toàn văn đọc tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P.Thư viện) 

(Nguồn tin: )