Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

I. Vị trí chức năng
Trung tâm Thông tin Thư viện là đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc, có chức năng giúp Viện trưởng quản lý, triển khai công tác công nghệ, thông tin, thư viện và xuất bản tài liệu khoa học.
II. Nhiệm vụ
1. Quản lý và duy trì hoạt động hệ thống mạng của Viện (Mạng Internet, mạng LAN).
2. Quản lý và duy trì Website.
3. Thu thập thông tin, tư liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu và triển khai công nghệ trong lĩnh vực sử dụng cây con làm thuốc và phát triển dược liệu.
4. Trao đổi sách báo, tài liệu, tạp chí khoa học và thông tin với các cơ sở tổ chức khoa học trong và ngoài nước.
5. Sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại trong việc khai thác, tìm kiếm thông tin, tư liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu của Viện.
6. Tổ chức xuất bản Tạp chí Dược liệu và các tài liệu, sách báo chuyên ngành Dược liệu.
7. Thường xuyên bổ sung, giới thiệu cho CBCC sách báo, tạp chí liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện.
8. Có kế hoạch quản lý và bảo quản sách báo, tạp chí và các sản phẩm thông tin của viện.
9. Phát triển thư viện phục vụ bạn đọc, xây dựng hệ thống thư mục, tra cứu tìm tin cơ sở dữ liệu điện tử.

(Nguồn tin: )