Scientific research

Viện Dược liệu tổ chức Khóa tập huấn phương pháp xây dựng quy trình trồng -chăm sóc - thu hái sơ chế dược liệu

Sau 2 ngày (22 và 23 tháng 9 năm 2016), tại Viện Dược liệu, Khóa tập huấn phương pháp xây dựng quy trình trồng – chăm sóc - thu hái sơ chế dược liệu do Viện Dược liệu tổ chức đã kết thúc tốt đẹp và ...

05/12/2016

Hội thảo đánh giá tình hình và bàn giải pháp phát triển dược liệu tại tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 26/10/2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo phát triển cây dược liệu nhằm đánh giá tình hình phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, bàn định hướng, giải pháp ...

05/12/2016