International cooperation

Hội thảo khởi động Dự án “ Thương mại Sinh học – Biotrade”

Ngày 15-16/5/2012 tại Hà Nội, Viện Dược liệu phối hợp với HELVETAS Swiss Intercooperation đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Thương mại Sinh học – Biotrade”.

12/09/2016

Đại học Quốc gia Kyungpook và Đại học Thiên chúa giáo Daegu – Hàn Quốc thăm và làm việc với Viện Dược liệu

Tại buổi làm việc, Đại học Quốc gia Kyungpook và Đại học Thiên chúa giáo Daegu đã cùng Viện Dược liệu ký kết Biên bản thỏa thuận về hợp tác và trao đổi, nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ...

12/06/2016