• Không có ảnh
    Đảng bộ Viện Dược liệu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2018
    13/07/2018
  • Không có ảnh
    Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế số 4286/QĐ-BYT ngày 04/7/2018 của Bộ Y tế
    11/07/2018