Luận văn, luận án

Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng dược lý của cây mạ mân (Aganope balansae (Gagnep.) Phan Ke Loc, Fabaceae)

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ CỦA CÂY MẠ MÂN (Aganope balansae (Gagnep.) Phan Ke Loc, Fabaceae)

Tác giả

TRẦN QUỐC TOẢN

Nhà xuất bản

VIỆN DƯỢC LIỆU

Năm xuất bản:

2012

Số trang

136

Khổ

29,5x21cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tóm tắt

Về thực vật: Đã xác định được tên khoa học của cây Mạ mân thu mẫu ở P.Quang Trung, Hà Giang là Aganope balansae (Gagnep.) Phan Ke Loc, họ Đậu, Fabaceae; Đã mô tả đầy đủ được rễ, thân và lá cây Mạ mân có các đặc điểm vi phẫu và đặc điểm bột.

Về hóa học: Đã xác định được các nhóm chất hữu cơ trong rễ (7 nhóm) và lá (3 nhóm), các nguyên tố vô cơ, và cấu trúc 10 chất từ cây Mạ mân

Về tác dụng dược lý: Bảo vệ gan; Chống viêm cấp và chống viêm mạn; Lợi mật...

 

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Dược liệu)