Sách mới

AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ Ô NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT TRÊN THỰC PHẨM

Tác giả: Trần Đáng

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 396 trang

Tóm tắt nội dung:

An toàn thực phẩm ngày nay trở thành một vấn đề bức xúc toàn cầu vì không chỉ liên quan trực tiếp đến sức khỏe mà còn gián tiếp liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, an sinh toàn xã hội. Ô nhiễm thực phẩm, trong đó ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột là phổ biến nhất, nhất là ở các nước vùng nhiệt đới như nước ta. Cuốn sách ngày được biên soạn giúp cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm, cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm, cho giới báo chí truyền thông và người tiêu dùng hiểu và thuận lợi trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/20/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: “Thực hiện việc kiểm soát thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc”. Nội dung sách phong phú, cập nhật được các kiến thức hiện đại về an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn như HACCP, HARPC, TACCP, VACCP, đặc biệt là các kiến thức về an toàn thực phẩm, an ninh thực phẩm, phòng vệ thực phẩm, gian lận thực phẩm, tăng cường thực phẩm và thực phẩm chức năng.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)