Sách mới

BỆNH VIÊM MÀNG NÃO NHIỄM KHUẨN (VIÊM MÀNG NÃO MỦ)

Tác giả: Bùi Vũ Huy

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 312 trang

Tóm tắt nội dung:

Bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn đang là một trong những bệnh nhiễm trùng thường gặp tại Việt Nam. Mặc dù đã có kháng sinh điều trị và một số loại vắc xin để phòng bệnh chủ động nhưng viêm màng não nhiễm khuẩn vẫn là gánh nặng bệnh tật của sức khỏe cộng đồng. Trong cuốn tài liệu này, tác giả đã trình bày khá toàn diện về bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn, như dịch tễ học, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng học, các biện pháp chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. Các kiến thức trình bày mang tính khoa học, logic, đồng thời cập nhật những tin tức mới qua các công trình nghiên cứu của tác giả cũng như các tác giả khác trong và ngoài nước.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)

tResourceLoader>