Sách mới

ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA TẠI BỆNH VIÊN TUYẾN HUYỆN

Tác giả: Đặng Hanh Đệ

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 600 trang.

Tóm tắt nội dung: Đây là cuốn sách được biên dịch dựa trên cuốn: “Surgical care at the District Hospital” do Tổ chức Y tế thế giới biên soạn đồng thời có bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Tài liệu này hướng dẫn tổ chức một bệnh viện ngoại khoa tuyến huyện hay các vùng sâu vùng xa, những điều cơ bản trong thực hành ngoại khoa, các loại chấn thương ngoại khoa, sản khoa và cách xử lý… Đây là tài liệu đào tạo rất tốt cho các bác sỹ ngoại khoa, sản khoa, chấn thương chỉnh hình và gây mê hồi sức.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)