Sách mới

Giới thiệu sách: CHEMISTRY: ATOMS FIRST

Tác giả: Julia Burdge; Jason Overby

Năm xuất bản: 2015

Số trang: 1077 trang

Cuốn sách tập trung vào việc giúp người đọc đối chiếu câu chuyện hóa học bắt đầu với nguyên tử. Nội dung được chia thành 25 mục đề cập đến các vấn đề như: các nguyên tử, bảng tuần hoàn, lý thuyết lượng tử cấu trúc của các nguyên tử , axit, ba zơ, muối, hoá học hạt nhân, luyện kim, hoá học hữu cơ, các vật liệu hiện đại... và rất nhiều vấn đề khác của hoá học.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)