Sách mới

Giới thiệu sách: PHARMACOLOGY FOR THE PRIMARY CARE PROVIDER

Tác giả: Marilyn Winterton Edmunds

               Maren Stewart Mayhew

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 870 trang

Tóm tắt nội dung: 
               Mục đích của cuốn sách là hỗ trợ các bác sĩ kê đơn thuốc nắm vững các thông tin cần thiết để điều trị cho bệnh nhân bằng thuốc và trình bày thông tin thực tế về các loại thuốc được kê toa phổ biến nhất trong thực hành chăm sóc ban đầu.

               Cuốn sách được chia làm 2 phần chính: Phần đầu tiên cung cấp các khái niệm cần thiết cho việc kê đơn thuốc. Trong phần này ngoài việc mô tả trách nhiệm của các nhà chăm sóc sức khoẻ ban đầu còn cung cấp cho người đọc sự hiểu biết cơ bản về dược động học và dược lực học. Các yếu tố cụ thể được xem xét khi kê đơn thuốc cho bệnh nhân lão khoa, nhi khoa và phụ nữ mang thai. Phần 2 chứa 12 mục riêng biệt thảo luận về các loại thuốc quan trọng nhất và các điều kiện chăm sóc mà chúng được sử dụng.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)