Sách mới

Giới thiệu sách: TAKING SIDES: CLASHING VIEWS IN DRUG AND SOCIETY

Tác giả: Raymond Goldberg

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 471 trang

Tóm tắt nội dung:

Tác giả tập hợp các quan điểm khác nhau liên quan đến phòng chống lạm dụng thuốc, chất kích thích, ma túy trong xã hội, nguyên nhân và điều trị.

Nội dung  gồm 19 vấn đề được chia làm 3 phần chính. Mỗi vấn đề được bắt đầu bởi phần giới thiệu và tiếp theo là một phần tóm tắt. Mục đích của phần giới thiệu là cung cấp một số thông tin cơ bản và thiết lập cuộc tranh luận  lựa chọn "có" và "không". Phần tóm tắt cuộc tranh luận và đưa một số ý tưởng được nói đến trong hai lựa chọn, có thể cho phép người đọc thấy vấn đề theo những cách khác. Các vấn đề, giới thiệu và phần tóm tắt được thiết kế để kích thích người đọc suy nghĩ và đạt được một cái nhìn có hiểu biết về một số vấn đề quan trọng mà xã hội phải đối mặt ngày nay. Ở phần sau của cuốn sách là một danh sách tất cả những người đóng góp cho cuốn sách này, nó cung cấp thông tin về các bác sĩ, giáo sư, tác giả và nhà hoạch định chính sách có quan điểm được tranh luận ở đây.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)