Sách mới

Giới thiệu sách: THE OMNIVORE’S DILEMMA: THE SECRETS BEHIND WHAT YOU EAT

THE OMNIVORE’S DILEMMA: THE SECRETS BEHIND WHAT YOU EAT

 

Tác giả: Michael Pollan

Năm xuất bản:2009

Số trang:344 trang

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách cung cấp một cách nhìn toàn diện về bữa ăn công nghiệp và bữa ăn hữu cơ. Tác giả bàn về bữa ăn công nghiệp với sự xuất hiện và sử dụng rộng rãi ngô trong việc chế biến thức ăn từ trang trại tới các nhà máy phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm đồng thời cũng nhắc đến việc hình thành và phát triển những đồ ăn nhanh ngày nay. Đối lập với bữa ăn công nghiệp là những bữa ăn hữu cơ theo lối sống thuận tự nhiên. Trong cuốn sách, tác giả có đặt ra câu hỏi so sách và phân tích giữa bữa ăn công nghiệp và bữa ăn hữu cơ, đâu là điều tốt hơn cho con người. Tác giả cũng đưa ra quan điểm của bản thân về một bữa ăn hoàn hảo gồm 12 quy tắc lựa chọn thức ăn.

(Nguồn tin: Trung tâm thông tin - thư viện)