Sách mới

PROFESSIONALISM IN PHYSICAL THERAPY: HISTORY, PRACTICE & DEVELOPMENT

Tác giả: Laura Lee Swisher; Catherine G. Page

Năm xuất bản: 2005

Nhà xuất bản: Elsevier

Số trang: 226 trang

Tóm tắt nội dung: 

PROFESSIONALISM IN PHYSICAL THERAPY: HISTORY, PRACTICE & DEVELOPMENT là một  tài liệu toàn diện khám phá vai trò và sự phát triển  của nhà trị liệu vật lý chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ. Cuốn sách này không chỉ đề cập đến lịch sử hình thành và phát triển của vật lý trị liệu mà còn phân tích rõ 5 vai trò của các nhà vật lý trị liệu chuyên nghiệp bao gồm: Quản lý bệnh nhân; người tư vấn, người điều tra nghiên cứu, nhà giáo dục, quản trị viên.

Ngoài ra các tác giả còn đề cập đến sự phát triển của vật lý trị liệu trong bối cảnh hệ thống y tế hiện nay, các yêu cầu nâng cao chuyên môn, năng lực và các thách thức trong tương lai của ngành vật lý trị liệu.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)