Xuất bản phẩm của Viện

Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc/ Viện Dược liệu._H. Nông nghiệp, 2006._280tr._17x24cm

Nội dung cuốn sách giới thiệu về kỹ thuật trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản và sử dụng 30 loài cây thuốc – những cây thuốc có nhu cầu lớn về nguyên liệu cho sản xuất thuốc phòng bệnh, chữa bệnh và xuất khẩu

 

Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp một số thông tin cơ bản về giá trị của từng cây thuốc nhằm quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Phần ‘”chế biến” , các tác giả giới thiệu một số phương pháp chế biến dược liệu theo y học cổ truyền

(Nguồn tin: )