International cooperation

Đại học Quốc gia Kyungpook và Đại học Thiên chúa giáo Daegu – Hàn Quốc thăm và làm việc với Viện Dược liệu

Tại buổi làm việc, Đại học Quốc gia Kyungpook và Đại học Thiên chúa giáo Daegu đã cùng Viện Dược liệu ký kết Biên bản thỏa thuận về hợp tác và trao đổi, nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Viện Dược liệu với Đại học Quốc gia Kyungpook và Đại học Thiên chúa giáo Daegu – Hàn Quốc.


Ngày 07/11/2014, PGS.TS. Kim Jeong Ah, Đại học Quốc gia Kyungpook và TS. Min Byung Sun, Đại học Thiên chúa giáo Daegu – Hàn Quốc đã có chuyến thăm và làm việc với Viện Dược liệu. Tham dự buổi làm việc có TS. Lê Việt Dũng – Phó Viện trưởng Viện Dược liệu và các cán bộ chủ chốt của Viện.
Tại buổi làm việc, Đại học Quốc gia Kyungpook và Đại học Thiên chúa giáo Daegu đã cùng Viện Dược liệu ký kết Biên bản thỏa thuận về hợp tác và trao đổi, nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Viện Dược liệu với Đại học Quốc gia Kyungpook và Đại học Thiên chúa giáo Daegu – Hàn Quốc.

Theo bản thỏa thuận về hợp tác và trao đổi, các bên sẽ tập trung triển khai nghiên cứu các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm; thúc đẩy trao đổi cán bộ nghiên cứu; chia sẻ kinh nghiệm các phương pháp nghiên cứu và công nghệ tiên tiến; thực hiện các dự án và chương trình nghiên cứu chung...

(Nguồn tin: )