Chuyên đề

Các cây thuốc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm

CÁC CÂY THUỐC CÓ TÁC DỤNG 
KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM


STT

TIÊU ĐỀ

1

Góp phần khảo sát thành phần hoá học và hoạt tính kháng vi sinh vật của trái quách ở Trà Vinh

2

Thành phần hoá học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu lá ổi ruột hồng

3

Nghiên cứu xác định nồng độ ức chế tối thiểu đối với một số loài vi khuẩn và nấm của cao đặc kiên long đởm

4

Nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật của các cao chiết và hợp chất flavonoid phân lập được từ lá chùm ngây

5

Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn in vitroin vivo của BK01 chiết từ bồ kết

6

Evaluation of antibacterial activity of Vietnam’s Caesalpinia sappan L

7

Tác dụng chống viêm và chống tiêu chảy của phương thuốc hoàng cầm thang

8

Xác định hàm lượng hoạt chất diterpen lacton và tác dụng kháng khuẩn của cây xuyên tâm liên

9

Nghiên cứu thành phần hoá học, tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm của tinh dầu chiết xuất từ cây đơn kim

10

Nghiên cứu sàng lọc tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm các dịch chiết từ cây đơn kim

11

So sánh khả năng kháng nấm, kháng khuẩn của một số flavonoid và dẫn xuất

12

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm của rễ bạch đồng nữ

13

Hoạt tính chống ỉa chảy của củ gấu

14

Thử hoạt tính kháng khuẩn của hợp chất diterpen lacton chiết xuất từ lá cây xuyên tâm liên

15

Hoạt tính trị tiêu chảy của cao lá cây cối xay

16

Tác dụng chống Rotavirus in vitro của một số cây thuốc được sử dụng ở Brazin chống ỉa chảy

17

Tác dụng chống tiêu chảy của cao chiết cúc chân vịt xenegan ở chuột cống

18

Các thảo dược có tác dụng kháng E.coli gây xuất huyết đường ruột E.coli tiêu hóa 0157:H7

19

Đánh giá tác dụng chống tiêu chảy của dịch chiết hạt xoài

20

Nghiên cứu hoạt tính trị ỉa chảy của cao lá ngải trên chuột cống

21

Hoạt tính kháng khuẩn của cây ổi

22

Tác dụng chống tiêu chảy của cao nước từ quả ngô thù du trên chuột

23

Hoạt tính kháng khuẩn của lá cây đơn đỏ

24

Hoạt tính kháng khuẩn của cỏ xước

25

Tác dụng chống ỉa chảy của cao chiết nước chè đen

26

Nghiên cứu hoạt tính kháng helicobacter pylori của một số chế phẩm từ cây dạ cẩm

27

Góp phần nghiên cứu tác dụng sinh học của phương thuốc có đơn lá đỏ

28

Các thành phần có tác dụng kháng khuẩn của rễ bạch chỉ

29

Đánh giá tác dụng ức chế H. pylori của 4 hợp chất antraquinon trong đại hoàng

30

Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn của 3 cây thuộc chi Geranium

31

Các hợp chất có tác dụng chống co thắt in vitro của cao khô bách cước ngô đông

32

Nghiên cứu dược lý cây ba chẽ về tác dụng chống nhiễm khuẩn đường ruột và chống viêm

33

Viên ba chẽ trong điều trị ỉa chảy và lỵ trực khuẩn

34

Nghiên cứu dược lý cây rẻ quạt và tác dụng kháng khuẩn và chống viêm

42

Tác dụng chống nhiễm khuẩn đường ruột và chống viêm của Ba chẽ

43

Tác dụng kháng khuẩn và đơn bào của viên ỉa chảy B

44

Núc nác : Góp phần nghiên cứu cây núc nác của VN

45

Hoạt tính chống nấm và kháng khuẩn của các cây thuốc VN

46

Sự kháng thuốc của E.Coli đối với các phytoncid của tỏi, hẹ và mật động vật so với một số kháng sinh

47

Áp dụng kỹ thuật sắc ký lớp mỏng phủ thạch để phát hiện và phân lập các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn từ cây xà sàng VN

48

Nghiên cứu hoạt tính kháng helicobacter pylori của một số chế phẩm từ cây dạ cẩm


Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P. Thư viện)

Nhấn vào đây để tải mục lục chi tiết

(Nguồn tin: )