Chuyên đề

Các công trình NCKH "Điều tra, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc" có tại TT TT-TV VDL - Phần II: Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây thuốc

BẢO TỒN, LƯU GIỮ NGUỒN GEN CÂY THUỐC

STT

TIÊU ĐỀ

1

Đề tài: Bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc

2

Một số kết quả nghiên cứu bảo tồn cây thuốc có nguy cơ bị tuyệt chủng ở VN

3

Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc giai đoạn 1988-2010

4

Kết hợp các chỉ thị hình thái, AND và hóa học trong nghiên cứu phân loại, định hướng bảo tồn và góp phần tiêu chuẩn hóa dược liệu của hai loài cây thuốc sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.) và tam thất hoang (Panax stipuleanatus Tsai et Feng) ở Việt Nam

5

Sử dụng chỉ thị RAPD-PCR trong nghiên cứu đa hình di truyền nhằm góp phần xác định giá trị bảo tồn hai loài cây thuốc ngũ gia bì hương và ngũ gia bì gai ở Việt Nam

6

Công tác bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây thuốc tại vườn bảo tồn gen Thuận Kiều – Trung tâm Sâm và DL TP.HCM

7

Bảo tồn cây thuốc cổ truyền tại xã Bản Khoang, huyện Sapa, Lào Cai

8

Bảo tồn cây thuốc cổ truyền tại Tam Đảo – Vĩnh Phúc

9

Bảo tồn cây thuốc truyền thống và tri thức dược học dân tộc Mường tại Ngọc Lặc, Thanh Hoá

10

Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

11

Bảo tồn cây thuốc truyền thống và tri thức dược học của dân tộc Khmer ở Tri Tôn tỉnh An Giang

12

Bảo tồn cây thuốc sử dụng trong y học cổ truyền

13

Bảo tồn nguồn cây thuốc cổ truyền tại Việt Nam

14

Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc dân tộc khu vực Sa Pa

15

Vườn QG Bạch Mã với dự án “Bảo tồn nguồn cây thuốc cổ truyền”

16

Bảo tồn và sử dụng các loài cây thuốc cổ truyền của người Tày ở Bản Mường, Vĩnh Lạc, Lục Yên, Yên Bái

17

Đa dạng sinh học và tri thức bản địa về cây thuốc ở vườn Quốc gia Bạch Mã

18

Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc dân tộc Dao ở khu vực vườn Quốc gia Ba Vì – Hà Tây

19

Nghiên cứu sàng lọc hoá học một số dược liệu thuộc dự án bảo tồn

20

Nghiên cứu sàng lọc hoá học một số loài dược liệu trong dự án “Bảo tồn cây thuốc cổ truyền” năm 2007

21

Danh mục 730 loài đang được lưu giữ trong hệ thống bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc

22

Trạm nghiên cứu trồng cây thuốc Sa Pa 20 năm bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc (1988-2008)

23

Sử dụng chỉ thị AND (RAPD-PCR) trong nghiên cứu đa hình di truyền nhằm góp phần giá trị bảo tồn ba loài cây thuốc sâm VN, sâm vũ diệp và tam thất hoang ở Việt Nam

24

Bảo tồn nguồn gen cây thuốc Việt Nam 1988-2008

25

Sử dụng chỉ thị AND (RAPD-PCR) trong nghiên cứu đa dạng di truyền và góp phần phân loại một số loài cây thuốc định hướng công tác bảo tồn và tiêu chuẩn hóa dược liệu ở Việt Nam

26

Bảo tồn đi đôi với khai thác hợp lý và phát triển trồng cây thuốc đảm bảo GACP

27

Kết quả bảo tồn cây thuốc cổ truyền dân tộc ở một số cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc

28

Một số kết quả điều tra, nghiên cứu bảo tồn cây thuốc ở VQG Bạch Mã

29

Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam 2006

30

Các loài thuộc chi Panax L. ở Việt Nam

31

Quy hoạch thế nào để bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu VN

32

Cây thuốc trong chiến lược bảo tồn và phát triển của ngành lâm nghiệp

33

Bảo tồn tại chỗ cây thuốc bản địa và YHCTDT

34

Áp dụng khung phân hạng mới của IUCN (1994) để đánh giá tình trạng bị đe dọa đối với các loài cây thuốc cần bảo tồn ở Việt Nam hiện nay

35

Kết quả bước đầu nghiên cứu bảo tồn ngoại vi một số cây thuốc quí hiếm bị đe dọa tuyệt chủng tại Trại thuốc Sa Pa và Tam Đảo – Viện Dược liệu

36

Cây thuốc trong hệ thực vật Sa Pa – Phan Xi Păng

37

Xây dựng hệ thống bảo tồn đa dạng sinh học cây thuốc


Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P. Thư viện)

Nhấn vào đây để tải mục lục chi tiết

(Nguồn tin: )