Chuyên đề

Trồng cây thuốc - Phần II: Các công trình nghiên cứu đã đăng trên các tạp chí gồm : Kỹ thuật trồng cây thuốc, nghiên cứu giống cây thuốc và nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại cây thuốc

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN CÁC XUẤT BẢN PHẨM

1. KỸ THUẬT TRỒNG CÂY THUỐC

STT

TIÊU ĐỀ

1

Nghiên cứu qui trình kỹ thuật trồng cây cà gai leo (Solanum procumbens LOUR.) đạt năng suất dược liệu cao tại Thanh Hoá

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân bón vô cơ (NPK) đến năng suất và chất lượng dược liệu cát cánh (Platycodon grandiforus (JACQ.) A. DC.) tại Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

3

Nghiên cứu qui trình kỹ thuật trồng náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) trên nền đất cát ven biển Bắc Trung Bộ

4

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng bạch hoa xà thiệt thảo (Hedyotis diffusa Wild.) tại Thanh Hoá

5

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật xây dựng qui trình trồng cây xuyên tâm liên tại Hà Nội

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách trồng và độ cao luống đến năng suất và hoạt chất atractylenolid III trong cây bạch truật tại Tam Đảo – Vĩnh Phúc

7

Thời vụ giâm ươm, khoảng cách trồng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây Dền toòng tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

8

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống, kỹ thuật trồng và quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh (Panax vietnammensis) tại Kon Tum

9

Xây dựng mô hình trồng sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) ở vùng đệm Vườn Quốc Gia Tam Đảo

10

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây cúc gai (Silybum marianum L. Gaertn tại Hà Nội

11

Nghiên cứu nhân trồng và phát triển sì to ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc

12

Nghiên cứu nhân trồng và phát triển sì to ở Sa Pa, Lao Cai

13

Nghiên cứu cây độc hoạt Nhật Bản tại Bản Khoang, Sa Pa – Lao Cai

14

Nghiên cứu trồng cây giảo cổ lam ở Tam Đảo,

15

Nghiên cứu xây dựng qui trình trồng cây bụp mì

16

Hoàn thiện qui trình sản xuất dược liệu lão quan thảo ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

17

Xây dựng qui trình trồng cây bạch chỉ cho dược liệu an toàn

18

Xây dựng qui trình trồng cây ngưu tất cho dược liệu an toàn

19

Nghiên cứu trồng thuỷ canh cây dừa cạn

20

Đánh giá năng suất và chất lượng cây đương quy Nhật và cây trinh nữ hoàng cung trồng trên giá thể đất nhân tạo

21

Trồng cây bạch truật (KS. Trần Hùng – VDL – 1989)

22

Trồng cây đảng sâm ở Sơn La (kết quả bước đầu nhân giống bằng hạt – 1977)

23

Kỹ thuật trồng cây mạch môn (Phan Cao Toại - VDL - 1969)

24

Nhân sâm tam thất trồng tại Hà Giang (1969)

25

Khả năng trồng trọt các loại cây thuốc ở miền núi (1967)

26

Kỹ thuật trồng cây ý dĩ (Phan Cao Toại - VDL – 1967)

27

Kỹ thuật trồng cây ngưu tất (Phan Cao Toại - VDL - 1967)

28

Kỹ thuật trồng đan sâm (Đặng Văn Khiên - VDL – 1970)

29

Giới thiệu kỹ thuật trồng cây mộc hoa trắng (Phan Cao Toại - VDL - 1970)

30

Kỹ thuật trồng cây thiên môn đông

31

Mấy vấn đề cần thiết trong khi gieo trồng dược liệu. Gồm:

  • Điều kiện ngoại cảnh và nội tại ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng dược liệu
  • Đất trồng
  • Kỹ thuật trồng cây thuốc nam (cây tự nhiên và cây gia đình)

32

Kết quả sơ bộ về phân tích chất lượng đất ở một số vùng trồng cây thuốc

33

Nắm vững thời vụ gieo trồng để chủ động thực hiện kế hoạch dược liệu vụ đông xuân 1969-1970 (cây bạc hà, bạch chỉ, bố chính, dầu giun, huyền sâm, ích mẫu, kinh giới, hương nhu, ngưu tất, tía tô, xuyên khung)

34

Nghiên cứu trồng cây thuốc trong 5 năm 1971-1975 (Gồm: một số cây di thực, một số cây thuốc quý: Hoàng cầm, vân mộc hương, độc hoạt, dương địa hoàngtam thất, bạch truật, ích mẫu, sinh địa, …): Thời gian sinh trưởng, gieo trồng, thu hoạch, đất, sâu bệnh,…

35

Vài nhận xét về khả năng trồng lấy hạt giống các loài cây thuốc di thực (1986)

36

Kinh nghiệm tăng sản cây ngưu tất (1972)

37

Phương pháp tăng năng suất cây tam thất (1970)


2. NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY THUỐC

STT

TIÊU ĐỀ

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng đến tỷ lệ mọc mầm của một số loại hạt giống cây thuốc

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tỷ lệ nảy mầm của một số loại hạt giống cây thuốc

3

Xây dựng mô hình quản ;ý chất lượng giống cây thuốc

4

Chọn lọc giống cây thuốc. Gồm :

  • Phương pháp chọn lọc
  • Kinh nghiệm chọn, bảo quản

5

Nhân giống in vitro cây oải hương

6

Bước đầu đánh giá và tuyển chọn mẫu giống ngưu tất cho năng suất và hàm lượng hoạt chất cao

7

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây húng chanh Ấn Đ

8

Nghiên cứu mối liên quan giữa đa dạng di truyền DNA với hàm lượng curcuminoid phục vụ chọn tạo giống nghệ có hoạt chất cao

9

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khí canh nhằm tạo nguồn cây giống cỏ ngọt

10

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây cát sâm

11

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hạt giống nhọ nồi phục vụ sản xuất tại Thanh Hoá

12

Nghiên cứu nhân giống cây tơm trơng bằng hom

13

Nhân giống cây đảng sâm Việt Nam từ hạt, củ, mầm củ, và hom nhằm bảo tồn và phát triển vùng dược liệu

14

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cây giống và phương thức trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây đảng sâm Việt Nam tại Kon Tum

15

Nghiên cứu nhân giống in vitro dây thìa canh bằng nuôi cấy chồi đinh

16

Nghiên cứu nhân giống vô tính (bằng hom) loài ngũ gia bì hương tại Hà Giang

17

Ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng trong nhân giống in vitro cây đan sâm

18

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến nhân giống vô tính từ củ mẹ đan sâm

19

Nhân giống cây đinh lăng lá nhỏ bằng kỹ thuật nuôi cấy chồi đinh

20

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cà gai leo

21

Sự biến đổi của độ ẩm và tỷ lệ nảy mầm của một số hạt giống cây thuốc bảo quản trong kho lạnh ngắn hạn

22

Xác định giống và vùng trồng cây dây thìa canh phục vụ thực hành trồng trọt tốt (GAP)

23

Biện pháp nhân giống vô tính và chất lượng hạt giống cây Dền toòng

24

Những kết quả về nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng vườn giống ba kích trong mô hình vườn gia đình, vườn trang trại

25

Nghiên cứu chọn lọc giống ích mẫu

26

Nghiên cứu chọn giống cây diệp hạ châu

27

 

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số loài hoài sơn trồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

28

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống vô tính cây kim ngân

29

Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách trồng và liều lượng phân vô cơ tới năng suất, chất lượng của hạt ngưu tất

30

Ảnh hưởng của chế phẩm EM đến năng suất hạt giống và dược liệu ngưu tất

31

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây chóc máu từ hom thân

32

Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống và dược liệu sâm báo an toàn theo tiêu chuẩn GAP tại Thanh Hoá

33

Nghiên cứu sản xuất hạt giống cát cánh trên địa bàn Bắc Trung Bộ

34

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hạt giống hy thiêm tại đồng bằng Thanh Hoá

35

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ đến năng suất hạt giống và dược liệu bồ bồ

36

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống ngưu tất chất lượng cao

37

Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây lão quan thảo ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

38

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây chóc máu Ấn Độ

39

Ảnh hưởng của phytohormon tới sự phát sinh hình thái in vitro của cây vân mộc hương

40

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây lựu

41

Sử dụng công nghệ tế bào thực vật để phục tráng, nhân nhanh và xây dựng hệ thống sản xuất giống ba kích và ngưu tất có chất lượng cao bắt nguồn từ in vitro

42

Nghiên cứu nhân giống ba kích in vitro giai đoạn vườn ươm

43

Hệ số nhân giống của cây đinh lăng dưới ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng

44

Nghiên cứu xác định điều kiện tối ưu cho nhân giống in vitro cây sâm Ngọc Linh

45

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây hoàng thảo

46

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây ban Nhật Bản

47

Nghiên cứu khả năng nhân giống và bảo tồn ngũ gia bì hương và ngũ gia bì gai ở VN

48

Sản xuất hạt giống ngưu tất

49

Nghiên cứu xây dựng vùng giống ba kích và xây dựng luận chứng kinh tế trồng ba kích trong mô hình vườn gia đình, vườn trang trại

50

Nghiên cứu các biện pháp tăng năng suất hạt giống, tạo giống từ hom thân ba kích và trồng thêm vườn giống ba kích

51

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống vô tính cây kim ngân

52

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây hoàng cung trinh nữ

53

Khả năng sinh trưởng và tích luỹ tinh dầu cây tràm lá hẹp trồng từ cành chiết tại Hà Nội

54

Nghiên cứu nhân giống “chè xanh” bằng phương pháp giâm cành

55

Nhân nhanh in vitro củ mài bằng đốt thân

56

Nghiên cứu nhân giống cây tràm lá hẹp bằng phương pháp chiết cành

57

Nhân nhanh in vitro củ mài bằng đốt thân

58

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến nhân giống vô tính từ củ mẹ đan sâm ((Salvia miltiorrhiza Bunge)

59

Nghiên cứu xây dựng qui trình kỹ thuật sản xuất hạt giống và dược liệu cây xuyên tâm liên tại Hà Nội

60

Nghiên cứu xây dựng qui trình nhân giống in vitro và qui trình kỹ thuật trồng cây lan thạch hộc

61

Nghiên cứu xây dựng qui trình nhân giống vô tính bách bộ cho năng suất, chất lượng cao tại Bắc Trung Bộ

62

Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học của các mẫu giống gấc thu thập tại miền Bắc Việt Nam

63

Tóm tắt kết quả bước đầu về Công tác thuần hoá nhập nội cây thuốc ở miền Bắc VN 1959-1968 (Bạch truật, bạch thược, bạch chỉ, cam thảo, ngải satonin)

64

Hạt bạch chỉ

65

Bước đầu di thực cây làm thuốc ở VN (1969-1970). Cây : Bạch truật, bạch thược, bạch chỉ, bắc sa sâm, cam thảo, cát cánh, độc hoạt, đỗ trọng, hoàng bá, hoàng cầm, sinh địa, ba gạc Ấn Độ, bạc hà Liên xô, bạc hà Đức, cà điên, cúc trừ sâu, dương địa hoàng, khởi đờm thảo, thiệt thảo, ngải biển

66

Theo dõi một số cây thuốc di thực (1977)

Cây: Cúc gai, ba gạc, hoàng cầm, cát cánh, đại hoàng, hoàng bá, đảng sâm, ,…

67

Những kinh nghiệm bước đầu trong việc : chọn lọc, thu hái, bảo quản hạt giống bạch chỉ tại trại cây thuốc Tam Đảo (1977)

68

 

Di thực cây đỗ trọng và hoàng bá vào Việt Nam (1986)

69

Kết quả bước đầu nghiên cứu di thực cây cúc trừ sâu ở Mộc Châu (1991)

70

Nghiên cứu di thực nhập nội giai đoạn 2001-2008

71

Báo cáo công tác di thực nhập nội cây thuốc tại Trạm nghiên cứu trồng cây thuốc Sa Pa

72

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến thời gian và tỷ lệ mọc mầm của một số loại hạt giống cây thuốc di thực

73

Bước đầu nghiên cứu di thực sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grustv.) tại Tam Đảo – Vĩnh Phúc

74

Nghiên cứu di thực cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) tại Việt Nam

75

Đánh giá bước đầu khả năng thích nghi, sinh trưởng phát triển của 10 loại hạt giống cây thuốc nhập nội từ Hải Nam – Trung Quốc năm 2010 tại Thanh Trì – Hà Nội


Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P. Thư viện)

Nhấn vào đây để tải mục lục chi tiết

(Nguồn tin: )