Giới thiệu ấn phẩm

Nghiên cứu về thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây lạc tân phụ (Astilbe rivularis Buch.-Ham. Ex D. Don, họ Saxifragaceae)

Về thực vật: Đã xác định được tên khoa học của cây Lạc tân phụ thu mẫu tại xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai là Astilbe rivularis Bunch.-Ham. Ex D. Don. Đã mô tả đặc điểm thực vật, phân tích ...

06/01/2017

Tài liệu hướng dẫn trồng trọt cây thuốc/ Viện Dược liệu._H. Viện Dược liệu, 1972._145tr.._20x30cm

Tài liệu do các kỹ sư chuyên về trồng cây thuốc của Viện Dược liệu biên soạn (căn cứ vào kinh nghiệm thực tế).

04/01/2017

Kỹ thuật trồng cây thuốc/ Viện Dược liệu._H. Y học, 1976._155tr._13x19cm

Đây là tài liệu về kỹ thuật trồng trọt đầu tiên của Viện biên soạn, được đúc kết trong nhiều năm nghiên cứu và sản xuất.

04/01/2017