News

Đảng bộ Viện Dược liệu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 12/7/2018, Đảng bộ Viện Dược liệu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có Đảng ủy, Bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên của 3 chi bộ.

Thay mặt Đảng uỷ, đồng chí PGS.TS.Phạm Thanh Huyền - Phó bí thư Đảng ủy đã đọc dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2018. Hiện tại, Đảng bộ có 48 Đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, toàn Đảng bộ đã thực hiện tốt các công tác chính trị, tư tưởng, đa dạng hoá các hình thức trong việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng. Đảng uỷ đã chỉ đạo các Đảng uỷ viên xây dựng và triển khai sinh hoạt 4 chuyên đề: “Xây dựng khối tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện trong tình hình mới”; “Các giải pháp tăng nguồn thu để đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện trong tình hình mới”; “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên và công tác phát triển Đảng trong thanh niên”; “Xây dựng cơ chế hoạt động của Viện có hiệu quả phù hợp với tình hình mới”.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ Viện Dược liệu vẫn duy trì ổn định về tổ chức, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Viện đặc biệt là các công tác trọng tâm như: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, công tác ban hành thể chế, công tác xây dựng kế hoạch, công tác chuyên môn nghiên cứu khoa học, công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ. Phương hướng 6 tháng cuối năm 2018, Đảng uỷ tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo vào các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu toàn thể đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ - PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi đã ghi nhận sự cố gắng và chúc mừng những thành tích của toàn bộ Đảng viên của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2018. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi với các ý kiến tập trung vào việc khai thác hiệu quả các hoạt động của Viện, đặc biệt là các hoạt động triển khai khoa học công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm nâng cao đời sống cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Bản thân mỗi đảng viên phải là người đi đầu, nêu gương trong mọi hoạt động, luôn tâm huyết với nghề nghiệp, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ Viện Dược liệu 6 tháng đầu năm kết thúc với quyết tâm thi đua hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018 của Đảng uỷ và toàn thể đảng viên Đảng bộ.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)