News

Viện Dược liệu tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 10/7/2018, Viện Dược liệu tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc Viện, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ viên chức của Viện.

Tại Hội nghị, TS. Trần Minh Ngọc - Phó Viện trưởng đã thay mặt Ban giám đốc trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tính đến ngày 15/6/2018, toàn Viện có 174 công chức, viên chức và hợp đồng lao động, trong đó công chức, viên chức là 156 người, hợp đồng lao động là 18 người. Nguồn nhân lực đang từng bước được nâng cao chất lượng, Viện đã có 2 Tiến sĩ được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận chức danh PGS, đồng thời đã kiện toàn quản lý cho Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh và Trạm Nghiên cứu trồng cây thuốc Sa Pa. 6 tháng đầu năm 2018, Viện Dược liệu đang thực hiện 121 đề tài, dự án các cấp và đã công bố 51 bài báo trong và ngoài nước trong đó có 10 bài báo quốc tế. So với 6 tháng đầu năm đã tăng hơn 40 đề tài, dự án và 4 bài công bố quốc tế. Công tác đào tạo, hợp tác quốc tế của Viện được chú trọng và ngày càng mở rộng, phát triển, góp phần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi đào tạo và tạo điều kiện để Viện tiếp cận các nguồn đầu tư lớn bên ngoài. Các công tác khác của Viện đều thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra. 6 tháng cuối năm Viện tập trung triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2019 trên cơ sở phát huy những mặt tích cực đã đạt được và khắc phục những tồn tại của các năm trước.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi chúc mừng các thành tích của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Viện trưởng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác của các khoa chuyên môn và khối chức năng đã đóng góp vào kết quả hoạt động của Viện.  Trên tinh thần trao đổi, thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Viện, Viện trưởng đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cán bộ viên chức đại diện cho các khoa, phòng, trung tâm. Trong giai đoạn tiếp theo, thuận lợi cũng nhiều nhưng khó khăn, thách thức không phải là ít, Viện trưởng mong muốn toàn thể cán bộ, công chức viên chức của viện luôn tâm huyết với nghề, chuyên môn hoá trong từng nghiệp vụ, đặt biệt tập trung xây dựng hoạt động theo chuỗi, kết nối tốt hơn nữa các hoạt động của Khối Nông sinh và khối Thuốc mới. Viện trưởng tin tưởng, với tinh thần vì tập thể, sự cố gắng, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đề ra năm 2018.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)