Training

Viện Dược liệu: Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện 

 

Đề tài:  “Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây Gối hạc (Leea rubra Blume ex spreng., họ Leeaceae)

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 62.72.04.06

 

 

 

NCS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:      8 giờ 30 ngày 27 tháng 7 năm 2017

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:        Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                                Số 3B Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội  

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)