Training

Viện Dược liệu: Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

 

Đề tài:  “Nghiên cứu phát hiện và xây dựng quy trình phân lập Tetrodotoxin (TTX) và một số độc tố thần kinh khác từ cá Nóc”

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 62720406

 

 

 

NCS. PHÙNG MINH DŨNG

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:      8 giờ 30 ngày 29 tháng 3 năm 2018

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:        Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                               Số 3B Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)