Training

Viện Dược liệu: Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở về loài Chloranthus japonicus Sieb. ở Việt Nam của NCS. Đỗ Thị Oanh

Đề tài:  Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Chloranthus japonicus Sieb. ở Việt Nam

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 62.72.04.06

 

 

NCS. ĐỖ THỊ OANH

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:    14 giờ ngày 26 tháng 01 năm 2018

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                                Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội  

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

Tags: Thông báo