• Không có ảnh
    Viện Dược liệu tổ chức lớp Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024
    07/06/2024
  • Không có ảnh
    Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế làm việc tại Viện Dược liệu
    29/05/2024