• Không có ảnh
  Công đoàn cơ sở Viện Dược liệu tổ chức tổng kết cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe mỗi người năm thứ nhất - 2020” và phát động cuộc thi năm thứ hai - 2021
  18/02/2021
 • Không có ảnh
  Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 v/v Quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
  27/01/2021
Lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sỹ (1979-2019)
60 năm thành lập Viện Xem tất cả >>
 • Không có ảnh
  Viện Dược liệu: Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/10/2020
 • Không có ảnh
  Thông báo số 1: Mời tham gia Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/04/2020