Nghiên cứu khoa học

Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du và miền núi phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”

Ngày 06/9/2022 tại Tuyên Quang, đã diễn ra hội thảo khoa học “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du và miền núi phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền ...

09/09/2022