Nghiên cứu khoa học

Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du và miền núi phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”

Ngày 06/9/2022 tại Tuyên Quang, đã diễn ra hội thảo khoa học “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du và miền núi phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền ...

09/09/2022

Hội thảo khoa học phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo vùng trung du và miền núi phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Chiều 06/9/2022, tại thành phố Tuyên Quang, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, ...

09/09/2022

Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng 4.0 trong phát triển nông nghiệp, dược liệu”

Chiều nay (28/8), tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng thành tựu cuộc cách ...

06/09/2022

Gìn giữ nguồn gien cây thuốc quý, hiếm

Khai thác liên tục nhiều năm, không chú ý bảo vệ tái sinh và nhiều nguyên nhân tác động khác đã làm cho nguồn cây thuốc tự nhiên nước ta suy giảm nghiêm trọng. Hầu hết các cây thuốc có giá trị sử ...

06/09/2022

Lai Châu ứng dụng số trong phát triển nông nghiệp, dược liệu

Trong giai đoạn 2021-2025, Lai Châu định hướng thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn áp dụng trong theo dõi mùa vụ, dịch hại cây trồng, dược liệu,... triệt để và hiệu quả.

06/09/2022
tResourceLoader>