Nghiên cứu khoa học

Hội thảo đánh giá tình hình và bàn giải pháp phát triển dược liệu tại tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 26/10/2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo phát triển cây dược liệu nhằm đánh giá tình hình phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, bàn định hướng, giải pháp ...

05/12/2016

Viện Dược liệu tổ chức Khóa tập huấn phương pháp xây dựng quy trình trồng -chăm sóc - thu hái sơ chế dược liệu

Sau 2 ngày (22 và 23 tháng 9 năm 2016), tại Viện Dược liệu, Khóa tập huấn phương pháp xây dựng quy trình trồng – chăm sóc - thu hái sơ chế dược liệu do Viện Dược liệu tổ chức đã kết thúc tốt đẹp và ...

05/12/2016

Hội nghị “Tăng cường kiểm soát nguồn gốc và chất lượng dược liệu”

Tình trạng buôn lậu dược liệu không đảm bảo chất lượng, đặc biệt là vận chuyển qua biên giới và tình trạng trộn lẫn giữa dược liệu nhập lậu với dược liệu đảm bảo chất lượng trong các cơ sở khám chữa ...

05/12/2016

Hoạt động khoa học công nghệ trong công tác phát triển dược liệu

Hoạt động nghiên cứu khoa học hiện nay đang đi theo định hướng ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tạo sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường; xây dựng vùng trồng dược liệu nhằm phát triển kinh tế xã hội; ...

05/12/2016