Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du và miền núi phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”

Ngày 06/9/2022 tại Tuyên Quang, đã diễn ra hội thảo khoa học “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du và miền núi phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền ...

09/09/2022

Hội thảo khoa học phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo vùng trung du và miền núi phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Chiều 06/9/2022, tại thành phố Tuyên Quang, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, ...

09/09/2022
tResourceLoader>