Tin tức

Xây dựng vườn cây thuốc quốc gia tại các vùng sinh thái

Dựa vào tiềm năng phát triển dược liệu của tỉnh Đồng Nai và kết quả triển khai công tác phát triển dược liệu những năm gần đây, các nhà khoa học cho rằng, cần sớm xây dựng vườn bảo tồn và phát triển ...

19/09/2022
tResourceLoader>