Các dự án HTQT

Thúc đẩy hợp tác giữa Viện Dược liệu và khoa Nông nghiệp, Đại học Szent itsvan – Hungary

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức khoa Nông nghiệp trường đại học Szent itsvan – Hungary ngày 8/9/2016, đoàn cán bộ Viện Dược liệu, Bộ Y tế đã có buổi làm việc và thảo luận với Ban chủ nhiệm ...

09/12/2016

Hội thảo khởi động Dự án “ Thương mại Sinh học – Biotrade”

Ngày 15-16/5/2012 tại Hà Nội, Viện Dược liệu phối hợp với HELVETAS Swiss Intercooperation đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Thương mại Sinh học – Biotrade”.

09/12/2016

Xây dựng chuỗi cung ứng để phát triển dược liệu

Được sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Thụy Sỹ, Viện Dược liệu (Bộ Y tê) và tổ chức Helvetas đã triển khai Dự án “Phát triển các hoạt động Thương mại Sinh học đối với các hợp chất tự nhiên - ...

09/12/2016